Wikimedia-pedia/sv

  From Strategic Planning
  (Redirected from Fact base/sv)

  Wikimedia-pedia är vår kunskapsbank om Wikimediaunversumet. Det innehåller fakta, efterforskning och analys. Dess syfte är att informera den strategiska planeringprocessen så att diskussioner och beslut är välinformerade.

  Generella resurser

  Topics Resources

  Efterforskning efter mål

  Reach Quality Participation Operations
  <DynamicPageList>category=Reach</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Quality</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Participation</DynamicPageList> <DynamicPageList>category=Operations</DynamicPageList>