Where should Wikimedia go? (Archived)/mr

From Strategic Planning

येत्या पाच वर्षात आपल्याला कोठे पोह्चायचे आहे? या प्रश्नाचा मागोवा घेण्याची सुरूवात म्हणून साठी महत्वाचे प्रश्न आणि प्रस्ताव मांडण्यासआम्ही तुम्हाला प्रोत्साहीत करतो . आणि सध्या जी माहिती आहे ती सुद्धा ऑर्गनाईझ करण्यात सहाय्य करावे अशी विनंती.