Process/sk

  From Strategic Planning


  Ako sa zapojiť do procesu?

  Je celá rada možností ako sa podielať na procese a jeho tvorbe (en):

  • Podajte návrh (sk)!
  • Eugene (en) a Philippe (en) budú každý týždeň v utorok 20:00-22:00 UTC a v stredu 04:00-05:00 UTC organizovať stretnutia na IRC-chate (en).
  • Nahrajte návrhy aj na blog/Identi.ca/Twitter účet alebo vyprodukujte video (en). Pokiaľ svoje príspevky označíte značkou "wikimedia" tak ich tam nájdeme.
  • Chceme Vás podporiť pri organizácii reálnych stretnutí. Prosím, informujte nás, o akých témach ste sa pri stretnutiach rozprávali.
  • Toto je samozrejme projekt Wiki.

  Na začiatok:

  Prehľad

  Tento proces sa delí na tri fázy. I. Počúvanie a zbieranie faktov, II. Zhrnutie a nastavenie možností a III. Vytvorenie akčného plánu. Jedna z možností nahliadnuť do rozdielov v týchto fázach je, že pri fáze I. sa jedná o vstupnú fázu, pri fáze II. o fázu spoluúčasti a vo fáze III. o realizáciu. Samozrejme, že dôjde k prekrytiu medzi týmito tromi fázami a vždy existuje možnosť spoluúčasti a ohlasu.

  Fáza I: Počúvanie a zbieranie faktov

  Done

  Predpokladáme, že táto fáza potrvá do októbra 2009. Všetkých záujemcov budeme nabádať aby sa zúčastnili a použili rôzne metódy na vytvorenie návrhov, vstupov, ohlasov a spojitostí.

  Viac informácií na Fáza I (en).

  Fáza II: Zhrnutie a nastavenie možností

  Done

  Predpokladáme, že táto fáza bude prebiehať medzi októbrom 2009 a januárom 2010. Prínos fázy I prijmeme a vyhodnotíme tieto náhľady, odporúčania a alternatívy pre Hnutie Wikimedia a všetkých záujemcov (včetne Wikimedia Foundation (en) , Wikimedia spolkov (en), atď.). Sformulujeme strategické problémy a spracujeme ich v pracovných skupinách (en), ktoré budú pozostávať zásadne z členov komunity. Budú ale zapojený i externý dobrovoľníci, ktorý majú špecifické poznatky a budú užitočný pri komplexnejších problémoch.

  Viac informácií na Process/Phase II (en).

  Fáza III: Vytvorenie akčného plánu

   Doing...

  Predpokladáme, že táto fáza bude prebiehať medzi januárom 2010 a júnom 2010. Budeme pracovať na cieľoch (en).

  Viac informácií na Process/Phase III (en).

  Stredobody procesu

  Poznámka

  • Chceme do procesu zaviazať podľa možnosti čo najviac záujemcov (en). Zrealizovať takúto účasť (en) je pre nás veľkou výzvou.
  • Prosím, diskutujte nápady, ako by sme mohli zhodnotiť (en) efektivitu procesu.

  Súvislosti

  Pre viacero informácií o súvislostiach pozri m:Strategic planning 2009 (en).

  Navigácia

  Please Participate!

  Discuss Task Force Recommendations (en).
  Contribute to our knowledge-base, Wikimedia-pedia (en).
  Spread the word (en).

  Featured Content:

  News:
  Please help review and edit Wikimedia's 5-year strategic priorities.
  Knowledge-base:
  Regional Analysis (en)
  Proposal:

  Move references out of article text

  How do I get involved?

  At this point in the process, we've collected questions and proposals: now it's time to discuss them and to see how they tie to a greater vision. Below are a few links that might be of interest.

  Questions that need answers (en) is a great place to start the discussion.

  »  Kam sa uberáme? (en)
  »  Výzva posielať návrhy
  »  What are the task forces? (en)
  »  Ako sa zapojiť
  »  What can I do to help on the wiki? (en)

  How does this process work?