Jump to content

Frequently asked questions/nl

From Strategic Planning

Doel

Waarom heeft Wikimedia dit project opgezet?

Zie Doel en beginselen.

Wat houdt de strategieontwikkeling precies in?

De strategieontwikkeling is gericht op zelfreflectie. De ontwikkeling bestaat concreet uit drie fases:

  1. De huidige status evalueren.
  2. Een toekomstbeeld visualiseren.
  3. Een concreet stappenplan opzetten om dit toekomstbeeld te bereiken.

Zie hier meer informatie strategieontwikkeling.

Waarom is dit hele proces nodig?

We hebben op dit moment de kans om het een en ander volledig te herstructuren en grote aanpassingen door te voeren. Mocht dit proces op weinig concrete dingen uitlopen, dan weten we in ieder geval waar de meningsverschillen zich bevinden. In het beste geval kunnen we een concreet stappenplan opzetten voor de komende vijf jaar.

Wie zijn "wij"?

Zie de Wikimediabelanghebbenden.

Doen we dit niet al op Meta / foundation-l / chapters mailing list / #wikimedia / etc.?

Zeker. En op een heleboel andere plaatsen ook.

Het doel van dit proces is niet om hele discussie helemaal opnieuw te voeren. Het doel is om te beginnen met de discussie uitvoerig te evalueren en vast te leggen, waardoor er meer aandacht is om de hoofd- en bijzaken te scheiden, zodat we weten wat belangrijk is en wat niet.

Wat zijn de te verwachten resultaten?

Zie Verwachtingen.

Proces

Hoe kan ik deelnemen?

Om te beginnen, sluit u aan bij een discussie. Moedig anderen aan - ook diegenen die nog niet van dit project weten - om mee te doen aan discussies. Een goed begin is het doorlezen van de Belangrijke Vragen. Als er een concreet voorstel uit een discussie is ontstaan kunt u een officieël voorstel doen op deze pagina. Als u weet dat elders - dan dit project - discussie worden gevoerd, laat de convenors hiervan weten.

Waarom een aparte wiki?

We wilden graag een nieuwe ruimte creëren om bestaande discussie te evalueren. We vermoedden dat er veel behoefte was aan een dergelijke Wiki om dit soort discussie uitvoerig te kunnen bespreken.

We verwachten overigens niet dat de hele stragetische ontwikkeling zich hier plaatsvindt. Ten eerste, het is onrealistisch. Ten tweede zijn vele gesprekken reeds elders gevoerd. Ten derde, hoewel we proberen om een meertalige omgeving te creëren, moeten we erkennen dat de overheersende taal hier Engels is.

Deze ruimte is een plek om ideeën vast te leggen. Belangrijke ideeën die voortkomen uit bijeenkomsten kunnen tevens op de volgende pagina worden vastgelegd, een voorstel doen. Als u een bepaalde kwestie elders heeft besproken, koppel dan daar naartoe. Voeg een voorstel toe in de taal die u prefereert, ze kunnen altijd worden vertaald naar de overige talen.

Wat houdt een voorstel precies in?

Een voorstel is een idee dat gericht is op de toekomst van Wikimedia. Dit kunnen ideeën in de basis zijn of concreet uitgewerkte plannen. Alle voorstel verschijnen doorgaans op deze website en verschillende leden van de gemeenschap zullen uw voorstel bekijken en terugkoppeling geven. Ideaal is het als een voorstel een dergelijke overtuigingskracht heeft dat het daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Wat zijn convenors?

Ons doel is een ruimte te creëren om ideeën vast te leggen en uitvoerig te evalueren, convenors helpen met het in goede banen leiden hiervan. Iedereen kan convenor worden. Het enige wat u hoeft te doen is uw naam toe te voegen aan deze lijst.

Wie beslist er wat er in laatste instantie gebeurt?

We hebben hier basale ideeën over en we verzoeken u vriendelijk deze ideeën te verfijnen.

Ons motto is dat ideeën niet in een defintieve staat hoeven te verkeren om ze belangrijk te laten zijn. We willen gemotiveerde solisten niet tegenhouden om te doen wat ze willen. Een van de doeleinden is het vastleggen van zo veel mogelijk ideeën op de voorstelpagina om ze uiteindelijk geschikt te maken voor Meatball:BarnRaising.

Navigatie

Please Participate!

Discuss Task Force Recommendations (en).
Contribute to our knowledge-base, Wikimedia-pedia (en).
Spread the word (en).

Featured Content:

News:
Please help review and edit Wikimedia's 5-year strategic priorities.
Knowledge-base:
Sub-Saharan Africa (en)
Proposal:

Editing usability improvements

Hoe kan ik meedoen?

Tijdens deze fase van het proces hebben we vragen en verbetervoorstellen verzameld: het is nu de tijd om deze te bediscussieren en te bekijken hoe deze samen te voegen tot een algehele visie. Hieronder staan een paar interessante links.

Vragen die beantwoord dienen te worden (en) is het ideale startpunt van de discussie.

»  Waar moet Wikimedia naartoe? (en)
»  Verbetervoorstellen
»  Wat zijn taakgroepen? (en)
»  Hoe kun je meedoen?
»  Wat kan ik doen om op deze wiki te helpen? (en)

Hoe gaat dit proces in zijn werk?