Jump to content

Process/Background/vi

From Strategic Planning
Làm thế nào để tham gia?

Vào thời điểm hiện tại trong quy trình này, chúng tôi đã thu thập các câu hỏi và đề xuất: bây giờ là lúc cần ngồi lại thảo luận và xem xét tìm ra cách hướng đến một tầm nhìn lớn hơn. Dưới đây là một số liên kết đáng chú ý.

Những thắc mắc cần được trả lời là một nơi tuyệt vời để bắt đầu bàn luận.
»  Wikimedia nên đi đến đâu? (en) | Liên hệ đề xuất (en)
»  Nhóm hành động là gì? (en) | Cách tham gia (en)
»  Tôi có thể làm gì để giúp đỡ wiki? (en)

Làm thế nào để giai đoạn này tiến hành?
Nói về kế hoạch chiến lược

Toàn bộ quy trình này được khởi xướng bởi Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation (en) tại cuộc họp hội đồng tháng 4 năm 2009.

Wikimania
Coi hoặc Xem các trình bày từ Bản tuyên bố của Jimmy Wales về địa chỉ Wiki. Đây là bản tường trình của ông dưới định dạng pdf, nhưng các định dạng mở chính thức khác cũng đang được cập nhật càng nhanh càng tốt!
Họp mặt
Hãy kể cho chúng tôi nghe thêm về Meetups (en) và những cuộc họp lên kế hoạch trong năm tới.
Office hours
Giờ hành chính IRC (en) trực tuyến về dự án chiến lược được tổ chức hàng tuần trên kênh IRC.
Thắc mắc?
Có câu hỏi về wiki này? Nói điều đó tại Phòng thảo luận.