Main Page/cs

From Strategic Planning
Achieve continued growth in readership.
Focus on quality content.
Increase participation.
Stabilize the infrastructure.
Encourage innovation.
strategiewikimedia
Představte si svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem. Právě takový svět budujeme.


Vítejte!

Toto je pracovní plocha a diskuse komunity, která se používá pro pětileté plánování strategie (2010–2015) pro Wikimedia (en). (Vizte pozadí (en) pro více informací o tomto procesu.) Můžete se podívat kde jsme nyní (en), kam jdeme (en), a kam půjdeme (en).

Jak mohu pomoci?

Discuss and self-organize around ideas devoted to achieving our movement priorities:

Hledat Editovat Sign-Up Propose

View a complete list of proposals. (See below for a list sorted by activity.)

Improve existing proposals by commenting, editing, merging, and categorizing.

Take action! Sign-up for a proposal, and help Wikimedia accomplish its five-year goals.

Have an idea that's not already listed? Propose it, and encourage others to participate!

Active Proposals Highly-Ranked Proposals Proposals by Sign-Ups
<activity sort="edits" type="proposal" max="10"/> <activity sort="ranking" type="proposal" max="10"/> <activity sort="members" type="proposal" max="10"/>

Want to organize a group of people to discuss possible proposals? Join or form a task force.

Jsou zde tři fáze (en) tohoto procesu:

Level-Setting Deep Dives Synthesis
Hotovo Hotovo  Pracuje se

Wikimedia-pedia

Průzkum, data, a analýzy jsou do databáze znalostí, Wikimedia-pedia (en), kde pomáhají informovat toto strategické plánování.

Jiné jazyky

Technické projekty Nadace Wikimedia