Main Page/cs

  From Strategic Planning
  Achieve continued growth in readership.
  Focus on quality content.
  Increase participation.
  Stabilize the infrastructure.
  Encourage innovation.
  strategiewikimedia
  Představte si svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem. Právě takový svět budujeme.


  Vítejte!

  Toto je pracovní plocha a diskuse komunity, která se používá pro pětileté plánování strategie (2010–2015) pro Wikimedia (en). (Vizte pozadí (en) pro více informací o tomto procesu.) Můžete se podívat kde jsme nyní (en), kam jdeme (en), a kam půjdeme (en).

  Jak mohu pomoci?

  Discuss and self-organize around ideas devoted to achieving our movement priorities:

  Hledat Editovat Sign-Up Propose

  View a complete list of proposals. (See below for a list sorted by activity.)

  Improve existing proposals by commenting, editing, merging, and categorizing.

  Take action! Sign-up for a proposal, and help Wikimedia accomplish its five-year goals.

  Have an idea that's not already listed? Propose it, and encourage others to participate!

  Active Proposals Highly-Ranked Proposals Proposals by Sign-Ups
  <activity sort="edits" type="proposal" max="10"/> <activity sort="ranking" type="proposal" max="10"/> <activity sort="members" type="proposal" max="10"/>

  Want to organize a group of people to discuss possible proposals? Join or form a task force.

  Jsou zde tři fáze (en) tohoto procesu:

  Level-Setting Deep Dives Synthesis
  Hotovo Hotovo  Pracuje se

  Wikimedia-pedia

  Průzkum, data, a analýzy jsou do databáze znalostí, Wikimedia-pedia (en), kde pomáhají informovat toto strategické plánování.

  Jiné jazyky

  Technické projekty Nadace Wikimedia