Main Page/sv

From Strategic Planning
Achieve continued growth in readership.
Focus on quality content.
Increase participation.
Stabilize the infrastructure.
Encourage innovation.
wikimediastrategy

Föreställ dig en värld där varje enskild människa fritt kan dela summan av all kunskap. Det är vår strävan.


Välkommen!

Detta är arbetsplatsen och gemenskapens samlingspunkt för att utveckla en femårig (2010-2015) strategisk plan för Wikimediarörelsen (en). (Se process (en) för mer om denna process.) Målet är att utforska var vi är nu (en), var vi ska ta vägen, och hur vi ska ta oss dit.

How can I help?

Discuss and self-organize around ideas devoted to achieving our movement priorities:

Browse Edit Sign-Up Propose

View a complete list of proposals. (See below for a list sorted by activity.)

Improve existing proposals by commenting, editing, merging, and categorizing.

Take action! Sign-up for a proposal, and help Wikimedia accomplish its five-year goals.

Have an idea that's not already listed? Propose it, and encourage others to participate!

Active Proposals Highly-Ranked Proposals Proposals by Sign-Ups
<activity sort="edits" type="proposal" max="10"/> <activity sort="ranking" type="proposal" max="10"/> <activity sort="members" type="proposal" max="10"/>

Want to organize a group of people to discuss possible proposals? Join or form a task force.

Denna process består av tre faser (en):

Nivåbestämning Djupdykningar Syntes
Klar Klar  Pågående

Wikimedia-pedia.

Efterforskning, data, och analyser hamnar i kunskapsbanken, Wikimedia-pedia, där det hjälper till att informera planeringsprocessen.

This page in other languages.

Wikimedia Foundation's "backstage" projects