Jump to content

Main Page/mk

From Strategic Planning


Постигнување на постојан пораст на читателството.
Посветеност на квалитетни содржини.
Зголемување на учеството.
Стабилизирање на инфраструктурата.
Поттик на иновација.
викимедиинастратегија

Замислете си свет кајшто секое човечко битие може да има слободен удел во севкупното човеково знаење. Кон тоа се стремиме.

Добредојдовте!

Од јули 2009 до јули 2010 учесниците на ова вики дискутираа, разгледуваа и разработија петгодишен Стратешки план (петолетка) за движењето на Викимедија. Оттогаш ова вики ја промени својата главна дејност од стратешко планирање на стратешко делување:

Имате прашања, размисли или идеи? Учествувајте во дискусиите на Селската чешма.

Како можам да помогнам?

Дискутирајте и самоорганизирајте се со идеи посветени на остварувањето на приоритетите на движењето:

Разгледајте Уредете Пријавете се Предложете

Погледајте го целиот список на предлози. (подолу има список подреден под активност)

Подобрете ги постоечките преводи со коментари, уредувања, спојувања и категоризација.

Делувајте! Пријавете се за предлог и со тоа помогнете ѝ на Викимедија да ги оствари предвидените петгодишни цели.

Имате некоја идеја што ја нема во списокот? Предложете ја побарајте од другите да учествуваат!

Тековни предлози Високоценети предлози Предлози од зачленувања
<activity sort="edits" type="proposal" max="10"/> <activity sort="ranking" type="proposal" max="10"/> <activity sort="members" type="proposal" max="10"/>

Сакате да организирате група луѓе со кои би разгледувале предлози? Зачлнете се во работна група или формирајте своја.

Страницава на други јазици