Jump to content

Main Page/ne

From Strategic Planning
Achieve continued growth in readership.
Focus on quality content.
Increase participation.
Stabilize the infrastructure.
Encourage innovation.
विकिमिडियारणनीति
यस्तो विश्वको परिकल्पना गर्नुहोस् जहाँ प्रत्येकले आफूसँग भएका सम्पूर्ण ज्ञानहरुलाई खुल्लारुपमा बाड्न सकोस् । यही हो हाम्रो प्रतिवद्धता ।


Welcome!

यो कार्यक्षेत्र र समुदाय भीड़ बिंदु हो पाँच वर्षीय (2010-2015) विकिमीडिया आंदोलन (en)को रणनीतिक योजना विकसित गर्नको लागि। (यस प्रक्रियाको बारेमा अधिक जानकारीको लागि पृष्ठभूमि (en) हेएर्नुहोस्). यसको लक्ष्य हो पता लगाउन हामी अहिले कहाँ छौं (en), हमें कहाँ जाना चाहिए (en), और हामीले त्यहाँ कसरी जाने (en).

मैले कसरी सहायता गर्ने?

समर्पित विचारहरुमाथि चर्चा र स्वयं-आयोजना गर्ने जसबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ आन्दोलनका प्राथमिकताहरु:

Browse Edit Sign-Up Propose

View a complete list of proposals. (See below for a list sorted by activity.)

Improve existing proposals by commenting, editing, merging, and categorizing.

Take action! Sign-up for a proposal, and help Wikimedia accomplish its five-year goals.

Have an idea that's not already listed? Propose it, and encourage others to participate!

Active Proposals Highly-Ranked Proposals Proposals by Sign-Ups
<activity sort="edits" type="proposal" max="10"/> <activity sort="ranking" type="proposal" max="10"/> <activity sort="members" type="proposal" max="10"/>

Want to organize a group of people to discuss possible proposals? Join or form a task force.

There are three phases (en) to this process:

Level-Setting Deep Dives Synthesis
Done Done  Doing

Wikimedia-pedia.

Research, data, and analysis goes into our knowledge-base, Wikimedia-pedia (en), where it helps inform this strategic planning process.

This page in other languages.