Jump to content

Participation/bg

From Strategic Planning

Цел и функция на тази страница

Тази страница е място за колекциониране на данни и анализи, по отношение в участието на различни проекти на Уикимедия. Тази колекция от данни и анализи ще служи като отправна точка за идентифициране на възможностите за растеж за различните проекти на Уикимедия.

За целите на този процес, участие се дефинира като принос към Уикимедия проекти, които биха могли да включват авторизиране/редактиране на статия, служещ като администратор, водещ офлайн аутрич усилия, както и други подобни. Участието не включва потребители, които само четат статии по Уикимедия проектите. (За повече информация за читателите, моля, вижте Достъпност.)

Данни и анализи

Дискусии относно тези данни и анализи, може да намерите на всяка беседа на подстраниците по-долу.

Тази секция е преглед на различните данни и изследвания. Провеждат се изследвания, включени в четири големи категории:

Този раздел анализира настоящите участници в Уикимедия проектите: чрез сегмент, последните тенденции за растеж, както и за бъдещ растеж тенденции.
Този раздел разглежда водачи на участия за Уикимедия проекти.
Този раздел разглежда потенциалните възможности за съхраняване на участническата база на Уикимедия.
Този раздел изследва как Уикимедия може да достигне до привличане на нови участници.

Бележки

За ранни дискусии вижте m:Participation.

Навигация

Please Participate!

Discuss Task Force Recommendations (en).
Contribute to our knowledge-base, Wikimedia-pedia (en).
Spread the word (en).

Featured Content:

News:
Please help review and edit Wikimedia's 5-year strategic priorities.
Knowledge-base:
Enhanced fundraising campaign (en)
Proposal:

Work on developing a sustainable international structure

How do I get involved?

At this point in the process, we've collected questions and proposals: now it's time to discuss them and to see how they tie to a greater vision. Below are a few links that might be of interest.

Questions that need answers (en) is a great place to start the discussion.

»  Къде трябва да отиде Уикимедия? (en)
»  Покана за предложения
»  What are the task forces?
»  Как да участвате
»  What can I do to help on the wiki? (en)

How does this process work?