Jump to content

Process/bg

From Strategic Planning


Въведение

Стратегическото планиране съществено отговаря на въпросите, "Къде сме сега?", "Къде трябва да отидем?", и "Как да стигнем до там?" За да може в резултат отговорите да бъдат действителни и смислени, всички различни заинтересовани страни трябва да имат съгласие по тези отговори.

Това са добре познати добри практики за извършване на стратегическо планиране за организации. Ние се изправяме пред по-голямо, по-вълнуващо предизвикателство: Как да правим стратегическо планиране за движение?

Мотивация и Философия

Защо да поемаме такава огромна задача?

Първо, защото трябва. Вече има редица организации, които обслужват уики движението. Включително Фондация Уикимедия и местните уикимедиански сдружения. Тези организации трябва да правят свое собствено планиране, но тяхното планиране трябва да се ръководи от целите на движението като цяло, защото решенията които вземат и които предприемат, ще въздействат на всички останали в общността. Още повече, обществото като цяло ще се възползва от ясна, колективна визия за това къде искаме да отидем и как смятаме да стигнем до там. В идеалния случай трябва да имаме интегриран процес на планиране, който да отговаря както на общностните, така и на индивидуалните нужди на различните заинтересовани страни.

Второ, защото можем. Ще имаме възможност да направим нещо, което не е правено никога преди, и защото разбираме как да си сътрудничим по мащаб.

Възможностите са огромни, но има и рискове. Трябва да се уверим, че процесът и планът са наша обща собственост. Това не значи някаква малка група да върши цялата работа и да взема всички решения докато от време на време изисква обратна връзка. Това значи процесът да бъде гъвкав и разклоняем, както и работата да се върши прозрачно в едно открито и гостоприемно пространство.

Ние също трябва да се уверим, че постигаме резултати. Може и трябва да има непрестанно обсъждане на детайлите на този процес, но не можем на всяка крачка да чакаме всички да се споразумеем по всички въпроси преди да продължим. Трябва да бъдем едновременно отворени и гъвкави, да посрещаме нашите индивидуални потребности, да се замисляме и съвещаваме, и в същото време да действаме. Това значи че процесът трябва да се извършва на множество итерации, и че трябва да отговаря на специфичните потребности на отделните заинтересовани страни.

Процес на отворената общност

В един идеален "Уики свят," би било достатъчно да поставим страниците:

И дадем време на хората да популяризират тези страници, чрез възникващ, процес на общността. Тези страници вече съществуват, и ние искаме това да се случва. За да може да се случи това, трябва да създадем едно отворено, приветстващо място за да се дискутира този въпрос. Специфичните предизвикателства включват:

 • How do we lower barriers of participation to this process (e.g. language, accessibility, etc.), so that we hear from everyone we need to hear from?
 • Как да получим информацията от която се нуждаем, за да вземем добри решения?
 • Как да бъдем убедени, че препоръките са добре замислени, ревелантни и навременни?
 • Как ще гарантираме, че нуждите на различните заинтересовани страни ще бъдат удовлетворени?

Ние очакваме да се появят процеси за справяне с тези предизвикателства. Ние очакваме тези процеси да бъдат прихванати тук, за да може да бъдат възпроизведени и рафинирани. Ние се надяваме, че процеса на планиране 2009-2010, ще доведе до по-пронстранствени процеси, които могат да бъдат продължение на текущият.

Стратегия Уики

Това Уики ще доставя като хъб за колекциониране, анализ, и синтезиране на информация, отнасяща се до стратегическо планиране. Ние също ще напишем плана и свързаните с него документи на това Уики.

Ние ще направим това привлекателно, продуктивно място. В тази вена, ние ще направим най - доброто да спазвате нашите общностни принципи

Ние искаме да бъдем колкото се може по многоезични за да увеличим участието. Това значи хората да могат да си вършат работата на колкото се може повече езици и изграждане на достатъчно време в процеса, така че документите да бъдат преведени. Стратегическият план ще бъде написан на Английски и преведен. Временните документи (например, предложения, препоръки и т.н.) могат да бъдат написани на всеки език и ще бъдат преведени на колкото се може повече езици.

Ние не искаме да копираме информация или разговори, които вече се случват. Вместо това, ние се надяваме че това Уики ще доставя като целева точка с оригинални дискусии и с указатели за дискусии, които са се случили или се случват навсякъде.

Convenors

Колкото повече хора, допринасят за този процес, толкова по-смислено ще бъде. Ние силно насърчаваме хората да учавстват, и ние ще помислим за начини да ангажираме повече хора.

Критична роля ще бъде живота и поддържането на това пространство. В този дух, ние каним хората да бъдат convenors на това пространство и този процес.

Дизайн на Процеса

Ние имаме определен сравнителен линеен процес с броя на различните фази; всеки етап е проектиран да се осъществи в рамките на определен период от време и има за цел да даде определени продукти (доклад или набор от препоръки) които ще бъдат използвани за по-следваща фаза на работа. Избрахме сроковете, основани на целта, за разработване на петгодишен стратегически план, до Юли 2010, като същевременно признаваме, че това е процес, който може (и може би трябва!) да отиде на реклама infinitim

Това означава че, просто защото имаме създадени тези дати и срокове за различните продукти, различните процеси могат да бъдат Активни. Например, там ще има педиод на "дълбоко гмуркане" когато ние ще образуваме малки работни групи, за да изследват задълбочено различни теми. Една от ролята на тези работни екипи ще е да оцени съответните предложения. Независимо от това че тези работни екипи ще преглеждат предложенията Октомври и Ноември 2009, това не значи че процесът за предложения трябва да приключи на 1 октомври, 2009. Надяваме се че процесът за предложения ще бъде активен, и че хората в общността ще се появят с полезни начини да се възползват от тези предложения.

Хронология (2009 - 2010)

Нашата цел е да имаме петгодишен стратегически план до края на месец юли 2010. За да ни помогнете да постигнем тази цел, ние сме определили четири отделни фази от работата.

Фаза I: Настройка на нивото

Done

Тази фаза стартира с въпроса, "къде е Уикимедиа сега" Ние ще насърчаваме заинтересованите страни да се ангажират с този процес, и ще прилагаме разнообразие от изследователски методи да събираме входа и да създадем споделена база за факти (следователно заглавието "настройване на нивото") за да се предвиди контекста за планираното усилие. Нашите цели са да синтезираме какво колективно знаем и да посочваме пропуските в това знание. The Bridgespan Group|групата bridgespan ще събира тази информация и ще разработва водеща книга за следващата фаза на този процес. Книгата ще бъде публикувана на това Уики на 1 Октомври 2009.

В частност, ние ще:

 • Създаваме и поддържаме мястото за този разговор и ще работим за да се случи (това Уики)
 • Разработваме аутрич план да ангажираме колкото се може повече заинтересовани страни
 • Събираме и дискутираме предложения, и насърчаваме хората да изпълнят това, което могат и за което се интересуват.
 • Разработваме база на фактите
 • Поставяме широки участия на 07.09.2009г, които ще включват приложения за участие в оперативни сили за Фаза 2, която стартира на 01.10.2009г. (виж по - долу за подробности.)

Повече подробности в процес/Фаза 1

Фаза II: Дълбоките потъвания

Done

Ние очакваме тази фаза да тече от октомври 2009 през януари 2010 година.

Ние ще се синтезиране принос от Фаза I в прозрения, предложения и варианти за предвижването на Уикимедия и заинтересованите страни (включително Фондация Уикимедия, Wikimedia Chapters, и така нататък).

Ние ще представяме стратегически въпроси към Екипите за задачи, който ще бъде сформиран от сегашната Уикимедия общност, но също така ще включи и външните доброволци, за привеждане на специфични познания за някои проблеми.

Фаза III: Синтез

 Doing...

Ние очакваме тази фаза да тече от декември 2009 до март 2010 година.

Стратегическата работна група (както е обяснена в Работни групи) ще оценява и синтезира различните препоръки от оперативни сили в единен документ на тази Wiki. Всички участници ще имат възможност да допринесат към дискусиите и развитието на този документ.

Фаза IV: Бизнес планиране/ Призив за действие

 Doing...

Ние очакваме тази фаза да тече от януари 2010 през юли 2010.

Въз основа на препоръките, които възникват от синтеза, ние се надяваме хората в общността да започнат да извършват различни роли и отговорности, които възникнат(в допълнение да продължим да усъвършенстваме работата извършена от I до III фази).

Фондация Уикимедия, като пример, ще разработва бизнес план с помощта на The Bridgespan Group, където ще се реши каква роля трябва да играе в тази по-висока степен на стратегията и как най-добре да изпълнява тези функции.

Бележки

 • Ние искаме да участват колкото се може повече заинтересовани страни колкото е възможно в процеса. Process/Outreach ще е огромно предизвикателство.
 • Обсъждане на идейте за това как можем да оценим ефективността на този процес.

Основна информация

За основната информация за общия процес на стратегическо планиране, вижтте Стратегическо планиране 2009. За основна информация за този специфичен процес, вижте Основна информация за процеса.

Навигация

Please Participate!

Discuss Task Force Recommendations (en).
Contribute to our knowledge-base, Wikimedia-pedia (en).
Spread the word (en).

Featured Content:

News:
Please help review and edit Wikimedia's 5-year strategic priorities.
Knowledge-base:
China (en)
Proposal:

Distributed Wikipedia

How do I get involved?

At this point in the process, we've collected questions and proposals: now it's time to discuss them and to see how they tie to a greater vision. Below are a few links that might be of interest.

Questions that need answers (en) is a great place to start the discussion.

»  Къде трябва да отиде Уикимедия? (en)
»  Покана за предложения
»  What are the task forces?
»  Как да участвате
»  What can I do to help on the wiki? (en)

How does this process work?