Participation/mk

From Strategic Planning
Jump to navigation Jump to search

Цел и функција на оваа страница

Оваа страница служи како простор за собирање на податоци и анализи во врска со учеството на разните проекти на Викимедија. Оваа збирка од податоции анализи ќе служи како појдовна точка за утврдување на можностите за раст и развој на разните проекти на Викимедија.

За потребите на овој проект, под учество се подразбира допринесувањето на проектите на Викимедија, што може да значи создавање/уредување на статија, служење како администратор, предводење на разни проекти вон интернет за проширување на учеството, и слично. Под учество не подразбираме учесници кои само читаат статии на гореспоменатите проекти. (За повеќе читатели, погледајте ја страницата досег.)

Податоци и анализи

Разговорите за овие податоци и анализи ќе ги најдете на разните страници за разговор на секоја од долунаведените потстраници.

Овој дел е преглед на податоците и истражувањата на располагање. Истражувањата можат да се поделат на четири категории:

Во овој дел ги разгледуваме тековните учесници во проектите на Викимедија: по сегмент, минати трендови на пораст и идни трендови на пораст.
Во овој дел ги разгледуваме мотиваторите на учеството во проектите на Викимедија.
Во овој дел ги разгледуваме потенцијалните начини за да ги задржиме постоечките учесници на Викимедија.
Во овој дел разгледуваме како Викимедија би можела да привлече нови учесници и пречките со кои се соочуваат неучесниците.

Белешки

За првични дискусии, погледајте ја страницата m:Participation.

Навигација

Please Participate!

Dialog-information.svg Discuss Task Force Recommendations.
Emblem-question.svg Contribute to our knowledge-base, Wikimedia-pedia.
Emblem PR.svg Spread the word (en).

Featured Content:

Newspaper.svg News:
Please help review and edit Wikimedia's 5-year strategic priorities.
Wikimedia Community Logo.svg Knowledge-base:
East Asia (en)
Emblem-star.svg Proposal:

Allow image rating for Commons

Cog-scripted-svg.svg Како да се вклучам?

Насобравме доста прашања и предлози: сега е време да ги продискутираме и да видиме како тие се вклопуваат во една поголема визија. Подолу има наведено неколку врски кои може да ве интересираат.

Прашања за одговарање е одлично место за започнување на дискусијата.

»  Каде треба да оди Викимедија? (en)
»  Повик за предлози
»  Што се работни групи? (en)
»  Како да учествувате (en)
»  Како можам да помогнам? (en)

Cog-scripted-svg.svg Како работи овој процес?

»  За овој процес (en)
»  Напатствија за заедницата
»  Често поставувани прашања