Quality/sv

  From Strategic Planning
  För tidiga diskussioner, se Kvalitet (en)

  Denna sidas mål och funktion

  Denna sida är ett utrymme för att samla data och analys rörande innehållet och kvaliten på de olika Wikimediaprojekten. Denna samling av data och analys kommer att fungera som en utgångspunkt för att identifiera tillväxtmöjligheter för de olika Wikimediaprojekten. Kvalitet - Data och analys (en)

  Resources

  Flaggade revisioner

  m:FlaggedRevs_Report_December_2008 -- Grundläggande översikt av flaggade revisioner-funktion på Tyska Wikipedia

  Kvalitetsstatistik för Wikipediaprojekt

  Organiserad av WikiProject; i vissa fall behöver du scrolla ner för att se global statistik. Endast vissa språk deltar.

  Filtyper på Wikimedia Commons

  Innehålspartnerskap

  Tyska Wikipedias partnerskap:

  Franska Wikipedias partnerskap:

  Postmortem om försök att skapa illustrationer med hjälp av $20K begränsade donationer 2007

  Teknologi

  Navigation av den strategisk wikin

  Deltag gärna!

  Diskutera arbetsgruppernas rekommendationer.
  Utöka vår kunskapsbank, Wikimedia-pedia.
  Sprid budskapet.

  Utvalt innehåll

  Nyheter:
  Hjälp till att granska och redigera Wikimedias 5-åriga strategiska prioriteringar (en)
  Kunskapsbanken:
  East Asia (en)
  Förslag:

  AJAX based quick editing

  Hur kan jag bli involverad?

  Vid denna punkt i processen, så har vi samlat in frågor och förslag: nu är det hög tid att diskutera dessa och se hur de kan kopplas samman till en större vision. Nedan följer några länkar som kan vara av intresse.

  Frågor som behöver svar är en utmärkt plats att börja diskussionen på.

  »  Vilken väg skall Wikimedia ta?
  »  Upprop för förslag
  »  Vilka är arbetsgrupperna "task forces"?
  »  Hur kan jag medverka?
  »  Vad kan jag göra för att hjälpa wikin? (en)
  »  Vad har vi lärt oss än så länge?

  Hur fungerar denna process?