Jump to content

Quality/mk

From Strategic Planning
За прелиминарни дискусии, видете m:Quality

Цел и функција на оваа страница

Оваа страница служи како простор за собирање на податоци и анализи во врска со содржините и квалитетот на разните проекти на Викимедија. Оваа збирка од податоци и анализи ќе служи како почетна точка за определувањето на можностите за развој на разните проекти на Викимедија.

Податоци и анализи

Разговорите за овие податоци и анализи ќе ги најдете на страниците за разговор на секоја потстраница наведена подолу.

Овој дел е преглед на податоците и истражувањата на располагање. Досега, истражувањата и анализите можат да се поделат на неколку категории:

Содржина

 • Какви се содржинските прилики во коишто работи Викимедија?
  • Видови и категории на содржина
  • Извори на содржина по тип и категорија
  • Релевантни трендови кај содржината и нејзините извори (на пр. дигитални учебници)


 • Каква е моменталната положба на Викимедија во овие содржински прилики?
  • Моменталната пробиеност на содржините по категорија
  • Извори за постоечките содржини
  • Тековни и планирани иницијативи


 • Какви можности за проширување на делокругот на содржините има Викимедија?


 • Кои иницијативни треба да се земат в предвид во полза на ова проширување на делокругот?
  • Партнерства (на пр. со архивни институции, образовни установи, библиотеки, интернет-енциклопедии)
  • Следат и други


 • Какво е потенцијалното влијание на овие иницијативи за содржини?
  • Веројатно влијание врз делокругот на содржините
  • Услови за ресурси и финансии на располагање
  • Полза и/или ризици (за досег, учество и тн.)

Квалитет

 • Какви се квалитетните прилики во коишто работи Викимедија?
  • Критериуми за квалитет (на пр. точност, кредибилитет, потполност, неутралност)
  • Очекувања од јавноста/учесниците (заклучно со интернет-контекст)
  • Промени/трендови низ времето


 • Каква е моменталната положба на Викимедија во овие квалитетни прилики?
  • Како се чини наспроти како е фактички
  • Клучни предизвици (на пр. преводи)
  • Споредби со релевантни мерила


 • Какви иницијативи за контролирање/обезбедување на квалитетот веќе постојат, или се во фаза на испробување од страна на Викимедија и заедницата?
  • Колку е ефективно за одржување на точноста тоа што бараме комбинација од наводи, но дозволуваме не само општокорисничко прегледување, туку и општокорисничко уредување?
  • Честопати проблемот за квалитетот не се состои во придонесување на квалитетна содржина, но во тоа како да се запрат суптилните и ентропски процеси на врева и вандализам: дали може да се забележи загуба на ентропијата во статиите?
   • Една очигледна загуба е загубата на навод од статија: ова се означува/може да се означи автоматски за контролирање.


 • Какви пристапи кон контролата/обезбедувањето треба да се земат в превид за да се подобри фактичкиот и привидниот квалитет?
  • Моментални иницијативи во тек/во испробување кај Википедиите (на пр. означени ревизии)
  • Други иницијативи на овој план кои се испробани или во фаза на испробување
  • Следат и други


 • Какво е потенцијалното влијание на овие приоди за контрола/осигурување на квалитетот?
  • Врз делокругот/создавањето на содржините
  • Врз досегот и учеството
  • Врз ставовите и гледиштата на клучните учесници


 • Каде се најзабележливите места каде се среќаваат содржината и квалитетот?
  • Расправата за квалитет наспроти квантитет

Извори

Означени ревизии

m:FlaggedRevs_Report_December_2008 -- Општ преглед на алатката за означени ревизии на германската Википедија

Видови податотеки на Ризницата

Партнерства за содржини

German Wikipedia partnerships:

Постмортем за обидот за создавање на илустрации со помош на донација од $20.000 во 2007 г.

Технологија

Навигација

Please Participate!

Discuss Task Force Recommendations.
Contribute to our knowledge-base, Wikimedia-pedia.
Spread the word (en).

Featured Content:

News:
Please help review and edit Wikimedia's 5-year strategic priorities.
Knowledge-base:
Expand reach within large, well-connected populations (en)
Proposal:

Better System For Discussions

Како да се вклучам?

Насобравме доста прашања и предлози: сега е време да ги продискутираме и да видиме како тие се вклопуваат во една поголема визија. Подолу има наведено неколку врски кои може да ве интересираат.

Прашања за одговарање е одлично место за започнување на дискусијата.

»  Каде треба да оди Викимедија? (en)
»  Повик за предлози
»  Што се работни групи? (en)
»  Како да учествувате (en)
»  Како можам да помогнам? (en)

Како работи овој процес?