Quality/mk

  From Strategic Planning
  За прелиминарни дискусии, видете m:Quality

  Цел и функција на оваа страница

  Оваа страница служи како простор за собирање на податоци и анализи во врска со содржините и квалитетот на разните проекти на Викимедија. Оваа збирка од податоци и анализи ќе служи како почетна точка за определувањето на можностите за развој на разните проекти на Викимедија.

  Податоци и анализи

  Разговорите за овие податоци и анализи ќе ги најдете на страниците за разговор на секоја потстраница наведена подолу.

  Овој дел е преглед на податоците и истражувањата на располагање. Досега, истражувањата и анализите можат да се поделат на неколку категории:

  Содржина

  • Какви се содржинските прилики во коишто работи Викимедија?
   • Видови и категории на содржина
   • Извори на содржина по тип и категорија
   • Релевантни трендови кај содржината и нејзините извори (на пр. дигитални учебници)


  • Каква е моменталната положба на Викимедија во овие содржински прилики?
   • Моменталната пробиеност на содржините по категорија
   • Извори за постоечките содржини
   • Тековни и планирани иницијативи


  • Какви можности за проширување на делокругот на содржините има Викимедија?


  • Кои иницијативни треба да се земат в предвид во полза на ова проширување на делокругот?
   • Партнерства (на пр. со архивни институции, образовни установи, библиотеки, интернет-енциклопедии)
   • Следат и други


  • Какво е потенцијалното влијание на овие иницијативи за содржини?
   • Веројатно влијание врз делокругот на содржините
   • Услови за ресурси и финансии на располагање
   • Полза и/или ризици (за досег, учество и тн.)

  Квалитет

  • Какви се квалитетните прилики во коишто работи Викимедија?
   • Критериуми за квалитет (на пр. точност, кредибилитет, потполност, неутралност)
   • Очекувања од јавноста/учесниците (заклучно со интернет-контекст)
   • Промени/трендови низ времето


  • Каква е моменталната положба на Викимедија во овие квалитетни прилики?
   • Како се чини наспроти како е фактички
   • Клучни предизвици (на пр. преводи)
   • Споредби со релевантни мерила


  • Какви иницијативи за контролирање/обезбедување на квалитетот веќе постојат, или се во фаза на испробување од страна на Викимедија и заедницата?
   • Колку е ефективно за одржување на точноста тоа што бараме комбинација од наводи, но дозволуваме не само општокорисничко прегледување, туку и општокорисничко уредување?
   • Честопати проблемот за квалитетот не се состои во придонесување на квалитетна содржина, но во тоа како да се запрат суптилните и ентропски процеси на врева и вандализам: дали може да се забележи загуба на ентропијата во статиите?
    • Една очигледна загуба е загубата на навод од статија: ова се означува/може да се означи автоматски за контролирање.


  • Какви пристапи кон контролата/обезбедувањето треба да се земат в превид за да се подобри фактичкиот и привидниот квалитет?
   • Моментални иницијативи во тек/во испробување кај Википедиите (на пр. означени ревизии)
   • Други иницијативи на овој план кои се испробани или во фаза на испробување
   • Следат и други


  • Какво е потенцијалното влијание на овие приоди за контрола/осигурување на квалитетот?
   • Врз делокругот/создавањето на содржините
   • Врз досегот и учеството
   • Врз ставовите и гледиштата на клучните учесници


  • Каде се најзабележливите места каде се среќаваат содржината и квалитетот?
   • Расправата за квалитет наспроти квантитет

  Извори

  Означени ревизии

  m:FlaggedRevs_Report_December_2008 -- Општ преглед на алатката за означени ревизии на германската Википедија

  Видови податотеки на Ризницата

  Партнерства за содржини

  German Wikipedia partnerships:

  Постмортем за обидот за создавање на илустрации со помош на донација од $20.000 во 2007 г.

  Технологија

  Навигација

  Please Participate!

  Discuss Task Force Recommendations.
  Contribute to our knowledge-base, Wikimedia-pedia.
  Spread the word (en).

  Featured Content:

  News:
  Please help review and edit Wikimedia's 5-year strategic priorities.
  Knowledge-base:
  Sponsorship (en)
  Proposal:

  Support OpenID

  Како да се вклучам?

  Насобравме доста прашања и предлози: сега е време да ги продискутираме и да видиме како тие се вклопуваат во една поголема визија. Подолу има наведено неколку врски кои може да ве интересираат.

  Прашања за одговарање е одлично место за започнување на дискусијата.

  »  Каде треба да оди Викимедија? (en)
  »  Повик за предлози
  »  Што се работни групи? (en)
  »  Како да учествувате (en)
  »  Како можам да помогнам? (en)

  Како работи овој процес?