Call for action/sv

  From Strategic Planning


  Wikimedia är en global volontärrörelse. Från vänster till höger: Wikimedianer i Sverige, Israel, Island, Chile och New York.

  Föreställ dig en värld där varje enskild person har fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap.
  Det är vårt mål.


  Vi befinner oss nu i den sista månaden av vårt ambitiösa arbete att utveckla en femårig strategisk plan för Wikimediarörelsen genom en öppen process. Under de senaste 11 månaderna har över tusen personer direkt medverkat i denna process, vilken startade med brainstorming, fortsatte med efterforskning, djupdykningar och analys, och slutligen resulterade i en mängd prioriteringspunkter för rörelsen såväl som en stor mängd idéer för hur dessa mål kan uppnås.

  När denna process nu lider mot sitt slut så är vår största utmaning att sätta dessa idéer i verk. Här på Wikimedias wiki för strategisk planering hittar du en lista över möjliga åtgärder, organiserade kring de framtagna prioritetspunkterna. Vi inbjuder dig att frivilligt delta i dessa åtgärder, såväl som att ta kontroll över och leda dem. Här följer några exempel:

  Wikimedia fungerar eftersom hundratusentals människor runt om i världen får det att fungera. Om vi ska uppnå våra mål under de kommande fem åren måste alla hjälpas åt.

  Besök startsidan för att påbörja arbetet med dessa möjligheter, och om du har frågor eller tankar, diskutera dessa vid bybrunnen.. Du kan föreslå nya idéer, diskutera och redigera nuvarande idéer, anmäla dit intresse att jobba på dessa, samt börja jobba på dem. Var god besök startsidan och anslut dig till oss för att hjälpas åt att uppnå vår vision: Föreställ dig en värld där varje enskild person har fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Det är vårt mål.

  Tack.

  Er tillgivna,

  Michael Snow
  Michael Snow
  Michael Snow
  Ordförande för Board of Trustees,
  Wikimedia Foundation

  Jimmy Wales
  Jimmy Wales  Jimmy Wales
  Grundare och medlem av Board of Trustees,
  Wikimedia Foundation