Call for action/vi

From Strategic Planning


Wikimedia là một phong trào tình nguyện viên toàn cầu. Từ trái sang phải, các thành viên Wikimedia ở Thụy Điển, Israel, Iceland, Chile và New York.

Hãy mường tượng một thế giới trong đó mỗi một người đều được chia sẻ kiến thức của toàn nhân loại. Đó là cam kết của chúng tôi.


Hiện nay chúng ta đang ở tháng cuối cùng trong một nỗ lực có phần tham vọng của chúng ta nhằm phát triển một kế hoạch chiến lược trong vòng năm năm cho phong trào Wikimedia thông qua quy trình cộng đồng mở. Trong 11 tháng vừa qua, hơn một nghìn người đã trực tiếp đóng góp vào quy trình này, bắt đầu từ việc động não, đến nghiên cứu, cân nhắc và phân tích rồi đưa ra một loạt các ưu tiên cho phong trào cũng như một lượng lớn ý tưởng về cách đạt được mục tiêu.

Khi chúng ta tiến về giai đoạn cuối, thử thách lớn nhất của chúng ta là làm sao đưa ý tưởng vào thực tế. Tại đây ở Wiki kế hoạch chiến lược của Wikimedia, bạn sẽ tìm thấy danh sách các cơ hội hoạt động được tổ chức quanh các ưu tiên mà họ ủng hộ. Chúng tôi muốn mời bạn tình nguyện và làm chủ các cơ hội hành động này. Dưới đây là một số ví dụ:

Wikimedia hoạt động được vì hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới giúp cho nó hoạt động. Nếu chúng ta muốn đạt được các ưu tiên này trong năm năm tới, chúng tôi sẽ cần mọi người tham gia vào.

Để bắt đầu hoạt động những cơ hội này, hãy đến Trang Chính, và nếu bạn có câu hỏi hoặc suy nghĩ, hãy thảo luận chúng tại Phòng thảo luận. Bạn có thể đề xuất các ý tưởng mới, thảo luận và sửa các ý tưởng hiện có, và đăng ký hành động. Xin mời xem Trang Chính và gia nhập với chúng tôi để giúp chúng tôi đạt được tầm nhìn: Hãy mường tượng một thế giới trong đó mỗi một người đều được chia sẻ kiến thức của toàn nhân loại. Đó là cam kết của chúng tôi.

Cảm ơn.


Trân trọng,

Michael Snow
Michael SnowMichael Snow
Chủ tịch Hội đồng Quản trị,
Wikimedia Foundation

Jimmy Wales
Jimmy WalesJimmy Wales
Người sáng lập và Thành viên Hội đồng,
Wikimedia Foundation