Jump to content

How to participate/sv

From Strategic Planning
  • Engagera dig med Faktabasen; läs igenom, kommentera, och bygg på den information vi har samlat in för att förstå vilket tillstånd Wikimedia är i för tillfället i termer av medarbetare, läsare och innehåll.
  • Välj ett slumpmässigt förslag och ge din åsikt på diskussionssidan "talk page". Hur kan detta förslag förbättras? Se till att betygsätta det!
  • Vill du hjälpa till men inte vet så mycket om strategi? Varför inte kolla upp om det finns något för dig på att göra (en) eller Wiki problem (en) sidorna?


Navigation av den strategisk wikin

Deltag gärna!

Diskutera arbetsgruppernas rekommendationer.
Utöka vår kunskapsbank, Wikimedia-pedia.
Sprid budskapet.

Utvalt innehåll

Nyheter:
Hjälp till att granska och redigera Wikimedias 5-åriga strategiska prioriteringar (en)
Kunskapsbanken:
Optimize Wikimedia's operations (en)
Förslag:

Brand name consolidation

Hur kan jag bli involverad?

Vid denna punkt i processen, så har vi samlat in frågor och förslag: nu är det hög tid att diskutera dessa och se hur de kan kopplas samman till en större vision. Nedan följer några länkar som kan vara av intresse.

Frågor som behöver svar är en utmärkt plats att börja diskussionen på.

»  Vilken väg skall Wikimedia ta?
»  Upprop för förslag
»  Vilka är arbetsgrupperna "task forces"?
»  Hur kan jag medverka?
»  Vad kan jag göra för att hjälpa wikin? (en)
»  Vad har vi lärt oss än så länge?

Hur fungerar denna process?