Jump to content

Where is Wikimedia now?/lt

From Strategic Planning

Kokia dabartinė Vikimedijos padėtis?

Kokia dabartinė Vikimedijos padėtis?

Projektų...

Vikipedija dominuoja kitų Vikimedijos fondo projektų atžvilgiu. Angliškoji Vikipedija dominuoja visų kitų kitakalbių Vikipedijų atžvilgiu.

Interneto, paieškos sistemų ir Vikipedijos populiarėjimas yra vienoje pusėje, kai tuo tarpu spausdinamų enciklopedijų leidėjai nyksta arba apskritai dingsta, o viena didelė online enciklopedija neseniai yra paskelbusi apie ketinimus užsidaryti.

Projektuose yra ~10 mln. registruotų vartotojų, iš kurių mažiau nei 30 000 yra aktyvūs.

Vikipedija nuo 2001 m. iki 2006 m. augo eksponentiškai. Ji (skaičiuojant straipsnių skaičių) auga ir toliau, tačiau aktyvių dalyvių skaičius daugiau ar mažiau stabilizavosi.

Taip pat skaitykite Projektų ataskaitas Metavikyje (2006 m.).

Fondo...

Vikimedijos fondas gyvuoja 7-tus metus. Jauna ir auganti organizacija jau atlaikė daugelį vidinių krizių ir išbandymų, vystosi labai greitai ir profesionalėja. Kasdienius darba dirba apmokamas personalas, vadovaujamas apmokamų vadovų. Kuratorija sudaryta iš visuomeniniais pagrindais dirbančių patikėtinių, prižiūrinčių veiklą, laikantis tam tikros distancijos.

Frankfurte 2005 m. buvo išsikelti keli tikslai, pasiektini per 3 m. Visi šie tikslai buvo pasiekti.

Vietinių bendruomenių (chapters)...?

Kai kurios vietinės (nacionalinės) bendruomenės yra teisiškai visiškai nepriklausomos organizacijos, remiančios Vikipediją ir kitus Vikimedijos fondo projektus, siekiant garsinti Vikipedijos vardą (kaip prekės ženklą), kad ji galėtų finansuoti save pati. Iš kitos pusės, nacionalinės organizacijos laikomos svarbia Vikimedijos "judėjimo" dalimi, itin glaudžiai bendradarbiaujančia su Vikimedijos fondu. Tikėtinai yra dar ir trečias ar net ketvirtas galimas požiūris. Dabartinio strateginio planavimo proceso metu kaip vieno iš fakultatyvių tikslų yra siekiama apibrėžti Fondo ir nacionalinių organizacijų santykius.

Vikimedijos fondas turi apie 30 nacionalinių organizacijų, esančių visame pasaulyje ir visuose žemynuose. Europoje - gausiausiai, Afrika ir Arabija - regionai, kuriuose mažiausiai atstovų. Įtaka ir bendradarbiavimas dažnai priklauso nuo to, ar veikia nacionalinės organizacijos. Jų skaičius nuolat dar auga. Jos tarpusavyje yra skirtingos.

Dalyvių...

Dalyvių kategorijos - kūrėjai, autoriai (redaktoriai, vikipedistai) bei (finansiniai ir kt.) rėmėjai.

Autoriai

UNU Merit apklausa patvirtino tai, kas jau ir buvo žinoma: vidutinis autorius yra nevedęs išsilavinęs apie 20 metų amžiaus vyras. Be to, žinome, kad 1% (registruotų) dalyvių atlieka 99% redagavimo veiksmų. Naujesni tyrimai parodė, kad dalyviai, kurie veikia ilgesnį laiką arba aktyvūs dalyviai nėra tokie draugiški naujokams kaip prieš 2006 m.

Rėmėjai

Dabartinių ir potencialių skaitytojų...

Dabartiniai skaitytojai

Vikipediją pasiekia kone kiekvienas, turintis kompiuterį ir interneto ryšį. Išimtis - regionai arba šalys, kuriose jų valdžios institucijos aktyviai apsunkina naudojimą(si), pvz., Kinijoje. Be to, komputerių ir interneto pasiskirstymas tarp viso pasaulio gyventojų yra nelygus.

Potencialūs skaitytojai

Afrika, Arabija ir Kinija - regionai, kur yra didžiausias skaitytojų potencialas.

Jūsų pagalba taip pat reikalinga

Prieš apsispręsdami, kurlink mes norime eiti, pirma turime suvokti, kur mes esame. Jūs galite prisidėti, rengdami veiklos santraukas arba jas papildydami.

Reziumė

Pradėkite rašyti! Taip, Jūs! Pradėkite nuo aukščiau esančių klausimų ir padėkite sukurti planą!

Fondas suaugo. Jame - apmokami darbuotojai ir vadovai, kuratorija (savanoriai patikėtiniai), o išsikelti tikslai (Frankfurte 2005 m.) jau pasiekti. Siekiant užtikrinti Fondo veiklą ateityje, būtų svarbu įvardinti Vikipedijos pavojus, galinčius iškilti Fondo veikloje.

Nacionalinės organizacijos, sudarytos iš Vikipedijos entuziastų ir bičiulių, remia Vikipediją, tačiau visiškai nėra aišku, kokią naudą - jei apskritai - gauna bičiuliai ir koks turėtų būti šių organizacinių grandžių sąryšis su Fondu. Nacionalinės organizacijos veikia globaliai,tačiau jų tankumas atspindi "tipinį" paramos davėjo (rėmėjo) geografinį pasiskirstymą.

Dalyviai prisideda pinigais (rėmėjai) ir kuriamu turiniu (autoriai). Didžiausią Vikipedijos dalį kūrė ir tebekuria nevedę išsilavinę jauni vyrai. Maža dalis autorių atlieka daugumą visų redagavimo veiksmų. Aukų ir aukotojų padėtis ir poreikiai nėra aiškūs.

Dabartiniai skaitytojai išsibarstę visame pasaulyje, mažiau jų (nei tikimasi) regionuose kaip Afrika, Arabija ir Kinija.

Pastabos

Naršymas

Please Participate!

Discuss Task Force Recommendations (en).
Contribute to our knowledge-base, Wikimedia-pedia (en).
Spread the word (en).

Featured Content:

News:
Please help review and edit Wikimedia's 5-year strategic priorities.
Knowledge-base:
Regional Analysis/Pan Regional Languages (en)
Proposal:

Distributed Infrastructure

How do I get involved?

At this point in the process, we've collected questions and proposals: now it's time to discuss them and to see how they tie to a greater vision. Below are a few links that might be of interest.

Questions that need answers (en) is a great place to start the discussion.

»  Kurlink turi eiti Vikimedija? (en)
»  Siūlykite (en)
»  What are the task forces? (en)
»  How to participate
»  What can I do to help on the wiki? (en)

How does this process work?