Where is Wikimedia now?/bg

From Strategic Planning

Вашата помощ е нужна

Какво е текущото състояние на Уикимедия? Please help us craft a summary statement here. Може да промените отчетите ако имате по-добри факти.

За информация, факти и цифри за настоящите Уикимедия проекти, проверете базата факти(en).

В момента управляваме разпръснат спектър от тринадесет марки. Хората бъркат Уикипедия и Уикимедия.

:... проектите?

Вижте съшо доклади за проектите на мета. Последният доклад за проект беше съставен през далечната 2006.

  • Уикипедия като проект доминира пред всички 'други проекти' на фондация Уикимедия. Англоезичната версия на Уикипедия все още доминира над всички други версии на Уикипедия комбинирано.
  • От една страна, ние виждаме появата на интернет, търсачките и Уикипедия, от друга страна, издателите на хартиени енциклопедии изчезват - най-малко един от основните конкурентни е онлайн енциклопедия, която заяви че ще затвори магазините (Нуждае се от по точен превод)
  • Проектите са привлечени десетина милиона регистрирани потребители, от които по-малко от тридесет хиляди души могат да бъдат означени като активни участници.
  • Уикипедия нараства експоненциално от 2001 до 2006 година. Уикипедия все още нараства в броя на статиите си, въпреки това броят на редакторите се стабилизира.
  • (...)

:... Фондацията?

  • Фондацията стана скоро на шест. Като млада и нарастваща организация вече имаше своите вътрешни кризи, и растат много бързо и стават професионалисти в това което правят. Ден за ден операции се извършват от платени служители, водена от платени изпълнители. Бордът се състои от неплатени настоятелства, които контролират операциите от разстояние.
  • Франкфурт отстъпи през пролетта на 2005 и бе поставил редица цели, които трябваше да бъдат постигнати в рамките на три години . Всички тези цели бяха изпълнени.
  • Фондацията е отлежала с платени служители и ръководители, борд от (неплатени) синдици и рекорд (2005 Frankfurt retreat) в постигане на целите си. Установавайки бъдешата устойчивост на фондацията, идентифициране на заплахите за природата на Wikipedia, пред които фондацията може да се изправи би било от полза.
  • (...)

References

  • Базата факти е събирането на съответните факти за предвижването и настоящият му контекст.

Навигация

Please Participate!

Discuss Task Force Recommendations (en).
Contribute to our knowledge-base, Wikimedia-pedia (en).
Spread the word (en).

Featured Content:

News:
Please help review and edit Wikimedia's 5-year strategic priorities.
Knowledge-base:
Table of illustrations (en)
Proposal:

Hub Page

How do I get involved?

At this point in the process, we've collected questions and proposals: now it's time to discuss them and to see how they tie to a greater vision. Below are a few links that might be of interest.

Questions that need answers (en) is a great place to start the discussion.

»  Къде трябва да отиде Уикимедия? (en)
»  Покана за предложения
»  What are the task forces?
»  Как да участвате
»  What can I do to help on the wiki? (en)

How does this process work?