Jump to content

March 2011 Update/da

From Strategic Planning

 

Hej!

Hvad Wikimedia har opnået i det sidste tiår er forbløffende, og det er sket takket være jer. Mange tak for jeres storartede indsats.

Mit navn er Sue Gardner, og jeg leder Wikimedia Foundation – en non-profit organisation baseret i San Francisco og med en stab på tres mennesker. Vi betaler regningerne for båndbredde, køber serverne og forsvarer Wikimedia-projekterne juridisk. Vi hjælper også med at udvikle tekniske og sociale løsninger, som understøtter jeres arbejde. Formålet med dette skrift er at fortælle jer om noget af det arbejde, vi har planlagt, og at oplyse om nogle nye data om trends i fællesskabet af skribenter.

Lad mig begynde med lidt baggrund. Næsten uanset hvilken målestok, man kan forestille sig at anlægge, blomstrer Wikimedia-projekterne. Antallet af læsere fortsætter med at stige – Wikimedia-projekterne betjener nu mere end 400 millioner mennesker hver måned. Det samlede antal artikler og kvaliteten af disse artikler fortsætter med at øges. Hvert år yder flere mennesker flere økonomiske bidrag end nogensinde før. Og materialet i projekterne fortsætter med at blive udbredt frit: Det ses på kortplancher og på sociale netværk; det er tilgængeligt på mobiltelefoner, tablet-pc-er og e-læsere; det kopieres af talløse andre hjemmesider og bruges på mange forskellige måder. Det er alt sammen gode nyheder.

Men det er en del af mit job at være opmærksom på problemer. Derfor iværksatte Wikimedia Foundation for nogle få måneder siden nogle undersøgelser for bedre at forstå vore fællesskabers interne dynamik. Resultatet heraf er "Editor Trends Study" (resultater),[1], som undersøger fem store sprogversioner af Wikipedia: På engelsk, tysk, russisk, fransk og japansk.

Måske lægger I mærke til, at undersøgelsesresultaterne er lidt generelle: Ikke enhver detalje bliver nøjagtigt udforsket. Det er ikke en overseelse. Vi offentliggør disse nye resultater så tidligt som muligt, så I kan hjælpe os med at tolke og forstå de resultater, vi har fået indtil nu, og begynde at diskutere med andre i jeres fællesskab om, hvordan der bør forholdes til dem. Vi har desuden udgivet den kode som er benyttet ved undersøgelsens gennemførelse, så I kan tjekke metoderne, undersøge dataene ud fra forskellige synsvinkler eller undersøge andre projekter og sprogversioner.

Hvad vi har lært

Her er, hvad vi mener, at Editor Trends-undersøgelsen fortæller os: Mellem 2005 og 2007 begyndte nye skribenter at have virkelige vanskeligheder med at tilslutte sig Wikimedia-fællesskabet. Før 2005 var næsten 40% af de nye skribenter på den engelske Wikipedia stadig aktive et år efter deres første bidrag. Efter 2007 var kun omkring 12-15% af nye skribenter stadig aktive et år efter deres første redigering. Efter 2007 forsøgte masser af mennesker stadig at blive Wikipedia-skribenter. Hvad der har ændret sig er imidlertid, at det er blevet stadig sværere for dem at blive en del af Wikipedia-fællesskabet, og at det er blevet sværere hurtigere. Wikimedia-fællesskabet er blevet stadig vanskeligere at komme ind i.

Disse generelle mønstre viste sig også i de andre sprog, vi undersøgte.

Undersøgelsesdiagrammet nedenfor viser dette ganske tydeligt for den engelske Wikipedia. Det viser antallet af aktive skribenter (blå) sammenlignet med den procentdel af skribenterne, som oprettede sig i den måned og som stadig var aktive et år senere (rød).[2] Bemærk, at disse trends også fremkommer, hvis der ses på nye skribenter, som har gennemført mindst 50 redigeringer – det er ikke bare en stigning i eksperimentering og vandalisme.

Vedholdelsesraten for nye wikipedianere (10 gennemførte redigeringer, med rødt) efter et år vs. det samlede antal aktive skribenter (≥5 redigeringer/måned, med blåt): Engelsk Wikipedia

Vores nye undersøgelse viser, at vore fællesskaber bliver ældre, formentlig som en direkte følge af disse trends. Dermed mener jeg ikke, at skribenternes gennemsnitsalder stiger: Jeg taler om, hvor længe skribenterne har været med. De nytilkomne udgør en mindre procentdel af alle skribenter end nogensinde før, og også det absolutte antal nye skribenter er faldende. Det er et problem for alle, fordi det betyder, at erfarne skribenter må påtage sig en stadigt stigende arbejdsbyrde, og at positionerne som bureaukrat og administrator bliver stadigt vanskeligere at besætte. Erfarne wikipedianere har lagt mærke til disse ændringer i flere år: Dette er første gang, der foreligger data, som understøtter, hvad de har sagt.

Baseret på denne og andre undersøgelser (links nedenfor under yderligere litteratur) tror jeg, at der sker følgende: Efterhånden som de successfulde fællesskaber bliver virkelig store, vil de naturligt komme til at lide af stigende vækstvanskeligheder. Nye mennesker strømmer til og skaber en "evig september"-virkning, hvor det eksisterende fællesskab kæmper for at integrere de nye, mens det samtidig forsøger at bevare sin evne til at udføre sit eget arbejde. Det sker ved at udvikle selvopholdelses- og selvforsvarsmekanismer – i vort tilfælde i form af ting som bot- og script-understøttede gendannelser, sletninger, brugeradvarsler og komplekse normer og politikker. Alle disse mekanismer er indlysende til hjælp – trods alt er de blevet udviklet med et formål og som svar på reelle problemer. Og de gør deres arbejde: De hjælper med held erfarne skribenter med at bevare og forbedre kvaliteten. Men de har også gjort det mere og mere svært for nye folk at slutte sig til os, hvilket igen ser ud til at have gjort de erfarne skribenters arbejde hårdere. Folk fortæller mig, at det tilbage i 2001 eller 2003 eller 2005 var langt mere tilfredsstillende —og sjovere!— at redigere, end det er i dag. Jeg tror, at en del af dette er almindelig nostalgi, men jeg tror også, at der er hel del sandhed i det.

Åbenhed fremmer deltagelse

Jeg tror, at vi må gøre redigering sjovt igen for både nye og erfarne skribenter. Nogle af jer vil stille spørgsmålstegn ved, om vi kan gøre det uden at kompromittere kvaliteten. Min personlige mening er, at det er en forkert problemstilling og en fælde. Kvalitet og åbenhed følges ad: Hvis det ikke var sandt, ville —kunne!— Wikipedia ikke eksistere. Wikipedia er den største og bedste og mest brugte informationsresource, som nogen sinde er samlet i menneskehedens historie. Åbenhed virker.

Så hvis kvalitetsbevarende mekanismer er til ulempe for nye skribenter, som bidrager i god tro, er svaret på det at skaffe bedre kvalitetsbevarende mekanismer, som understøtter kvaliteten uden at gøre utilsigtet skade. At få nye skribenter ind vil lette arbejdspresset og gøre hele indsatsen mere behagelig for alle. Jeg tror også, at vi har behov for at skrue op for aktiviteter, som hjælper med at akklimatisere nye brugere, og som får alle til at føle sig anerkendte og velkomne.

Her er nogle af de spørgsmål, vi overvejer:

Bør nye skribenter opmuntres til at fortælle mere om sig selv på deres brugerside, så det er lettere at identificere seriøse folk og give dem støtte og opmuntring? Bør vi udvikle flere automatiserede mekanismer til at skribenter kan udtrykke anerkendelse af hinanden? Bør vi udvikle flere automatiserede værktøjer til at sætte nye skribenter i forbindelse med erfarne mentorer? Har vi behov for bedre indlæringssider? Bør der være bedre, halv-offentlige kladde-områder, som på den russiske Wikipedia, hvor nye artikler får en chance for at udklækkes frem for at blive slettet? Hvilke andre tiltag kan vi gøre?

Det er vigtigt arbejde. Det vil krones med held, hvis I — projekternes hjerte og sjæl, de skribenter som er mest aktive og vidende — arbejder sammen med Wikimedia Foundation og hinanden for at få det til at ske. Wikimedia Foundation ønsker jeres ideer, jeres ekspertise og jeres støtte. Og vi håber, at I også vil tale med hinanden. Dette handler om at begynde et nyt kapitel i vores historie, om at åbne vores fællesskab mere op, samtidig med at vi sørger for at skabe en stadig forbedret kvalitetsressource for resten af verden.

Det kommende år

I februar udgav vi Wikimedia Foundations strategiske plan, som indeholder vore prioriteter på lang sigt. Baseret på den strategiske planlægning har vi færdiggjort en omfattende analyse af vore prioriteter for produkterne, kaldet "Product Whitepaper".

Dataene fra "Editor Trends Study" viser, hvad vi især bør rette vores opmærksomhed mod i det kommende år. Generelt er vore topprioriteter rettet mod fællesskabets vækst -- mod at skabe en atmosfære, som er mangfoldig, og som byder enhver velkommen, der ønsker at hjælpe til. Nogle af dem er projekter, som vil øge tilgangen og mangfoldigheden af nye skribenter, men vi må samtidig sørge for at øge det antal, som fortsætter med at bidrage. Her er, hvad vi i det kommende år vil lægge det meste af vor energi i:

  1. At udvikle et visuelt redigeringsværktøj: Vi udvikler et nyt redigeringsinterface til Wikimedia-projekter, som er enklere at bruge, og som ikke kræver, at skribenter lærer nogen særlig wiki-syntaks. Dette arbejde er lige påbegyndt, og den nye ledende programarkitekt, Brion Vibber, vil have en nøglerolle i at hjælpe til med at få vor nye softwareplatform klar til denne store ændring. Det er et langvarigt projekt – det er en omfattende ændring, men vi må starte det nu for at sammentømre et mere åbent og mangfoldigt fællesskab.
  2. At forbedre nye skribenters oplevelse: Vi gennemfører en række eksperimenter i fællesskabet og på det tekniske område for at gøre oplevelsen bedre for nye skribenter i god tro. Det vil gå fra værktøjer til at udtrykke anerkendelse til eksperimenter omkring mentoriindsats (at lære ved erfaring lige som i det tyske Wikipedia mentorprogram og den russiske artikelkladde-løsning) og til at tænke over, hvordan interfacet kan gøres bedre for nye brugere. Vores mål er at foretage masser af parallelle ugentlige eksperimenter og løbende give de opnåede resultater og indsigter videre til vores produktudviklingsprocesser og til fællesskabet. Vi vil oprette masser af sider, hvor du kan hjælpe til med dette, men du er velkommen til at kommentere direkte på diskussionssiden her.
  3. At understøtte fællesskabets vækst i udviklingslande: Vi tror, at meget af den fremtidige vækst i vore projekter vil komme fra steder som Indien, Brasilien, Mellemøsten og Afrika -- og vi ønsker at være der nu og hjælpe fællesskaber med at vokse op omkring Wikimedias mission om fri viden. Vi virker som katalysatorer for fællesskaberne, både ved online og ved direkte personlige aktiviteter. Vi hjælper også med at fjerne tekniske barrierer omkring tekstinput og -visning på mange sprog. Indien-programmernes side på Meta, Indiens postliste, Brasiliens katalysatorprojekts side på Meta og Brasilien postlister er hvor megen indsats diskuteres og koordineres lige nu. WMF har desuden udvidet vore bistandsprogrammer til støtte for globale fællesskabs- og lokalafdelingsinitiativer.
  4. At betjene offentligheden på alle enheder: Hvad enten du bruger en avanceret smartphone, en telefon med færre muligheder, en tablet-pc eller om du ønsker at få adgang, mens du er offline, bør du få den bedst mulige oplevelse. Det er helt afgørende for at kunne nå milliarder af nye læsere og for at gøre det muligt at redigere for folk, som aldrig vil komme i nærheden af en pc. Vi er netop nu i færd med at sætte dette arbejde i værk, men du kan læse mere om vor mobilstrategi her.
  5. At skabe en glædelig oplevelse omkring at bidrage med og se multimedier: Billeder, lyd og videoer gør vore projekter rigere og bedre, og de er områder, hvor vi ser stærk vækst i antal bidragsydere, både i kvalitet og kvantitet. De kan også udgøre lette muligheder for at slutte sig til os: Adgangsveje for dybere involvering. Vi har påbegyndt arbejdet med multimedia-usability-projektet (se rapporten om det), men vi er slet ikke færdige. For at undgå at skabe spændinger mellem kvalitet og tilføjelser, vil vi tage en dobbelt tilgang, hvor vi også bygger nye gennemsyns-/kontrolværktøjer, som designes til både at være socialt tilpassede og meget effektive.

Vi fortsætter samtidig med at investere i andre områder, herunder forbedrede diskussionssystemer, værktøjer til kvalitetseftersyn og -mærkning samt indpakning af indhold til brug offline. Desuden er der nogle vigtige og generelle forbedringer af sidernes infrastruktur, som vi arbejder på. Men de fem ovennævnte er vore prioriterede projekter, som vi fremmer med maksimal indsats i dette kalenderår.

Vi vil arbejde sammen med Wikimedias lokalafdelinger i hele verden om dette, og i sidste ende vil vores succes også afhænge af, at vi arbejder sammen med dig.

Bliv involveret: Se på dataen og undersøgelserne, deltag i vore aktive projekter, hjælp med til at gøre vores teknologi og vore processer bedre. Vær modig og gør det uventede - enhver er en leder.

Tak fordi du læste dette - vi ser frem til at høre mere fra dig.

Sue Gardner
Administrerende direktør, Wikimedia Foundation

Noter

  1. Editor Trends Study blev gennemført af Diederik van Liere og Howie Fung og under opsyn af Erik Moeller. The Editor Trends Study afsluttedes den 10. marts 2011.
  2. Se undersøgelsens mere detaljerede tidsmæssige opdeling af grupper af skribenter og data om andre sprog.

Yderligere litteratur