Jump to content

March 2011 Update/nl

From Strategic Planning

 

Hallo!

Wat Wikimedia in het afgelopen decennium heeft bereikt is fantastisch en dat is aan jullie te danken. Bedankt voor jullie geweldige inzet!

Mijn naam is Sue Gardner en ik leid de Wikimedia Foundation – een in San Francisco gevestigde non-profitorganisatie met zestig medewerkers. De Wikimedia Foundation betaalt het bandbreedtegebruik en de servers waarop Wikipedia draait en biedt juridische ondersteuning aan de verschillende Wikimediaprojecten, waaronder de Nederlandse Wikipedia. De Wikimedia Foundation helpt ook bij het bedenken van technische en andere oplossingen om uw werk te ondersteunen. Het doel van deze brief is informatie te geven over geplande ontwikkelingen, en om nieuwe gegevens over trends in de gemeenschap van schrijvers met jullie te delen.

Laat me beginnen te zeggen dat de Wikimediaprojecten bloeien, welke maatstaf je ook neemt. Het aantal lezers neemt toe: de Wikimediaprojecten bereiken nu meer dan 400 miljoen mensen per maand. Het totaal aantal artikelen en de kwaliteit van de artikelen blijven stijgen. Elk jaar zijn er meer donateurs. En de vrije verspreiding van materiaal gaat door. Zo is de informatie beschikbaar via telefoons, tablets en e-readers en wordt de informatie gekopieerd door ontelbare andere sites. Dat is allemaal goed nieuws.

Maar een deel van mijn werk is om in de gaten te houden waar zich problemen voor kunnen doen. En dus liet de Wikimedia Foundation een paar maanden geleden onderzoek verrichten naar de interne dynamiek van onze gemeenschappen. Dit resulteerde in de Editor Trends Study (Results),[1] die vijf grote Wikipedia-talen onder de loep nam: Engels, Duits, Russisch, Frans en Japans.

Je zult merken dat het om ruwe onderzoeksresultaten gaat: niet elk detail is uitgewerkt. Dat is niet toevallig. We delen deze nieuwe resultaten mee in een vroeg stadium, zodat jullie ons kunnen helpen om de resultaten die we tot nu toe verzameld hebben te interpreteren en te begrijpen en om te praten met anderen in jullie gemeenschap over een methode van aanpak. We hebben ook de code als open source vrijgegeven, zodat je de methodologie kan controleren, de data vanuit een andere hoek kan bekijken, of om andere projecten en talen onder de loep te nemen.

Wat we hebben geleerd

Dit is wat wij denken wat de Editor Trends Study ons vertelt: Tussen 2005 en 2007 kregen nieuwkomers serieuze problemen om succesvol deel te kunnen worden van de Wikimedia-gemeenschap. Voor 2005 was ongeveer 40% van de nieuwe bewerkers een jaar na hun eerste bewerking nog steeds actief voor de Engelstalige Wikipedia. Na 2007 was slechts 12-15% van de nieuwe bewerkers nog steeds actief een jaar na hun eerste bewerking. Ook na 2007 probeerden veel mensen om Wikipedia-bewerkers te worden. Wat echter veranderde was dat ze er steeds minder in slaagden om te integreren in de Wikipedia-gemeenschap en sneller afhaakten. De Wikimedia-gemeenschap was te moeilijk voor hen om binnen te komen.

Dit patroon kwam in het algemeen ook voor in de andere talen die we bestudeerden.

De onderstaande grafiek uit de studie toont dit zeer duidelijk aan voor de Engelstalige Wikipedia. Deze laat het aantal actieve bewerkers (blauw) zien naast het aantal bewerkers die in die maand deel gingen nemen en een jaar later nog actief waren (rood).[2] Merk op dat deze trends ook gelden wanneer men alleen nieuwe bewerkers beschouwt die tenminste 50 bewerkingen hebben gedaan – er is niet slechts een toename van experimenteren en vandalisme.

Retentieratio van nieuwe Wikipedianen (10 afgemaakte bewerkingen) na een jaar ten opzichte van het totale aantal Actieve bewerkers (>=5 bewerkingen/maand): Engelstalige Wikipedia

Onze nieuwe studie toont aan dat onze gemeenschappen verouderen, waarschijnlijk als een direct gevolg van deze trends. Ik bedoel niet dat de gemiddelde leeftijd van bewerkers toeneemt: ik bedoel dat de gemiddelde tijd die men voor Wikipedia actief is geweest, is toegenomen. Nieuwkomers maken een kleiner deel van de bewerkerspopulatie uit dan ooit tevoren en het absolute aantal nieuwkomers neemt ook af. Dat is een probleem voor iedereen, want het betekent dat ervaren bewerkers een steeds grotere hoeveelheid werk op hun schouders moeten nemen en dat het steeds moeilijker wordt om bestuurlijke en moderatorposities op te vullen. Ervaren Wikipedianen hebben deze veranderingen al jaren zien aankomen, maar dit is de eerste keer dat er gegevens zijn die ondersteunen wat zij hebben gezegd.

Gebaseerd op dit en ander onderzoek (zie onderstaande links) denken we te weten wat er aan de hand is. Wanneer succesvolle gemeenschappen groot worden, lijden ze vanzelfsprekend aan groeipijnen. Nieuwe mensen stromen toe, waardoor een eeuwige-septembereffect ontstaat, waarbij de bestaande gemeenschap worstelt met het integreren van de nieuwkomers en daarnaast probeert zijn werk te blijven doen. Ze doet dit door zelfreparatie- en verdedigingsmechanismen te ontwikkelen, die in ons geval bestaan uit dingen als bot- en script-ondersteund ongedaanmaken, wissen van artikelen, gebruikerswaarschuwingen en complexe beleidsregels. Al die mechanismen zijn natuurlijk behulpzaam – ze zijn immers niet zonder reden gemaakt, maar als antwoord op echte problemen. En ze doen hun werk: ze helpen ervaren bewerkers met succes om kwaliteit te behouden en te verbeteren. Maar ze hebben het ook steeds moeilijker gemaakt voor nieuwe mensen om zich bij ons aan te sluiten, met als gevolg dat dit het werk van ervaren bewerkers toch weer moeilijker maakt. Mensen zeggen me dat het bewerken in 2001 of 2003 of 2004 veel meer loonde — en ook leuker was! — dan vandaag de dag. Ik denk dat dat ook deels gewoon een kwestie van nostalgie is. Maar ik denk dat er ook een kern van waarheid in zit.

Openheid leidt tot participatie

Ik vind dat we het bewerken leuk moeten maken, zowel voor nieuwe als voor ervaren bewerkers. Sommigen van jullie zullen zich afvragen of we dat kunnen doen zonder verlies van kwaliteit. Mijn persoonlijke mening is dat dat een vals dilemma is. Kwaliteit en openheid gaan hand in hand: als dat niet waar was dan zou — kon — Wikipedia niet bestaan. Wikipedia is de grootste en beste en meest gebruikte informatiebron die ooit is samengesteld in de menselijke geschiedenis. Openheid werkt.

Waar mechanismen voor kwaliteitsbewaking goedbedoelende nieuwkomers schaden, is de oplossing betere mechanismen voor kwaliteitsbewaking te maken, die kwaliteit handhaven maar minder onbedoelde schade aanrichten. Meer nieuwe bijdragers binnenbrengen zal de hoeveelheid werk en de hele inspanning leuker maken, voor iedereen. Ik denk ook dat we ons meer moeten inspannen om die nieuwe gebruikers te helpen om zich de Wikipediacultuur eigen te maken en zich gewaardeerd en welkom te laten voelen.

Hier zijn enkele vragen waar we over nadenken:

Zouden nieuwe bewerkers aangemoedigd moeten worden om meer over zichzelf te delen op hun gebruikerspagina's, zodat mensen van goede wil makkelijker kunnen worden geïdentificeerd en ondersteuning en aanmoediging krijgen? Zouden we meer geautomatiseerde mechanismen moeten bouwen voor bewerkers om hun waardering aan elkaar te kunnen laten blijken? Zouden we geautomatiseerde tools moeten maken om nieuwe bewerkers te verbinden met ervaren mentors? Hebben we betere handleidingen nodig? Zouden er verbeterde semi-publieke 'ontwerpruimtes' moeten komen, zoals op de Russische Wikipedia, om nieuwe artikelen een kans te geven om zich wat verder te ontwikkelen in plaats van dat ze gewist worden? Wat zouden we nog meer moeten doen?

Dit is belangrijk werk. Het zal slagen als jullie — het hart en de ziel van de projecten, de mensen die het meest actief en het best geïnformeerd zijn — samenwerken met de Wikimedia Foundation en met elkaar, om dit voor elkaar te krijgen. De Wikimedia Foundation heeft jullie ideeën, jullie expertise en jullie steun nodig. En we hopen dat jullie ook met elkaar praten. Dit gaat om het begin van een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis, het verder openen van onze gemeenschappen, terwijl we er zorg voor dragen dat we een kwalitatief steeds betere informatiebron voor de wereld worden.

Het komende jaar

In februari publiceerden we het strategische plan van de Wikimedia Foundation, waarin onze langetermijn-prioriteiten vastgelegd werden. Gebaseerd op het strategische plan, hebben we een uitgebreide analyse van onze productprioriteiten afgerond, het “Product Whitepaper.”

De gegevens over bewerkingstrends informeren ons waar we onze aandacht in het komende jaar op moeten focussen. In het algemeen zijn onze belangrijkste prioriteiten gericht op de groei van de gemeenschap — het inrichten van een omgeving die divers en verwelkomend is voor iedereen die wil meehelpen. Sommige van deze projecten zullen de toestroom en diversiteit van nieuwe bewerkers vergroten, maar we moeten tegelijkertijd deze gebruikers blijven behouden. Dit is waar het grootste deel van onze energie aan zullen besteden:

  1. Maak een visueel bewerkingsprogramma: We zijn bezig om een nieuwe bewerkingsomgeving te maken voor Wikiprojecten die simpeler is om te gebruiken en die niet vereist dat gebruikers een speciale wiki-syntaxis hoeven te leren. Dit werk is net begonnen en de nieuwe Lead Architect, Brion Vibber zal een sleutelrol spelen om ons softwareplatform gereed te maken voor deze grote verandering. Dit is een langetermijnproject – het is een gigantische verandering, maar we moeten nu beginnen om samen een meer open en diverse gemeenschap op te laten groeien.
  2. Verbeter de ervaring voor nieuwkomers: We houden een serie van gemeenschaps- en technische experimenten om de ervaringen van nieuwe, te goeder trouw zijnde gebruikers te verbeteren. Dit omvat tools om waardering te tonen, gemeenschapsexperimenten rondom mentoring (lerend van ervaringen als het Duitse Wikipedia mentorprogramma en de Russische artikelincubator) en manieren om de gebruikersinterface voor nieuwe gebruikers te verbeteren. Ons doel is om een heleboel parallelle wekelijkse experimenten te doen en om voortdurend een feedback van de nuttige ervaringen in ons productontwikkelingsproces op te nemen en aan te bieden aan de gemeenschap. We zullen een heleboel pagina's beginnen waar jullie aan kunnen meehelpen, maar voel je vrij om direct commentaar te leveren op de discussiepagina hier.
  3. Ondersteun de groei van gemeenschappen in ontwikkelingslanden: We zijn van mening dat een groot deel van de toekomstige groei in onze projecten uit landen als India, Brazilië, het Midden-Oosten en Afrika zal komen — en we willen daar nu zijn, en helpen om gemeenschappen te laten groeien rond de missie van Wikimedia, het ideaal van vrije kennis. We helpen om de gemeenschappen te stimuleren, door zowel online als 'fysieke' activiteiten. We helpen ook om technische barrières te slechten rondom tekstinvoer en -weergave in veel talen. De pagina met programma's voor India, de India e-maillijst, de pagina over het Brazil Catalyst Project en de Brazilïe e-maillijsten zijn de plekken waar momenteel veel acties bediscussieerd en gecoördineerd worden. Als Wikimedia Foundation hebben wij ook onze subsidieprogramma's ter ondersteuning van wereldwijde gemeenschapsinitiatieven en lokale initiatieven uitgebreid.
  4. Bedien het publiek op alle apparaten: Of je nou een smartphone, een eenvoudige telefoon of een tablet gebruikt, of toegang wil wanneer je offline bent, je zou de best mogelijke ervaring moeten krijgen. Dat is essentieel om miljarden nieuwe lezers te bereiken en om bewerking mogelijk te maken voor mensen die nooit een pc zullen aanraken. We zijn hiervoor nu aanpassingen aan het maken maar je kan al meer lezen over onze mobiele strategie.
  5. Creëer een prachtige ervaring om multimedia bij te dragen en te bespreken: Afbeeldingen, audiobestanden en video's maken onze projecten rijker en hierin zien we een grote groei in aantal bijdragers, kwaliteit en kwantiteit. Ze bieden de kans om op een makkelijke manier bij te dragen, wat als een opstap kan dienen voor een diepere betrokkenheid. We zijn hieraan begonnen met het project rond de gebruiksvriendelijkheid van multimedia (zie ons rapport) maar we zijn nog niet klaar. Om het spanningsveld tussen betere kwaliteit en meer instroom te voorkomen, zetten we in op een tweeledige aanpak waarbij nieuwe overleg- en moderatietools toegevoegd worden, die ontwikkeld zijn om sociaal bewust én hoogst effectief te zijn.

We blijven investeren in andere gebieden, inclusief verbeterde overlegsystemen, kwaliteitsbeoordeling en labeling tools en het samenstellen van inhoud voor offline-gebruik. We werken ook aan belangrijke verbeteringen aan de infrastructuur van de site. Maar de bovengenoemde vijf zijn onze prioriteitsprojecten, waarvoor we ons maximaal gaan inzetten in dit kalenderjaar.

We werken samen met de wereldwijde lokale organisaties van Wikimedia en uiteindelijk zal ons succes ook afhangen van jouw deelname.

Doe alsjeblieft mee: kijk naar de gegevens en het onderzoek, doe mee aan onze actieve projecten, help ons om onze technologie en onze processen te verbeteren. Wees moedig en doe het onverwachte - iedereen is een leider.

Dank voor het lezen - we kijken er naar uit om meer van je te horen.

Sue Gardner
Executive Director, Wikimedia Foundation

Noten

  1. De Editor Trends Study werd gedaan door Diederik van Liere en Howie Fung onder supervisie van Erik Moeller. De Editor Trends Study was gereed op 10 maart 2011.
  2. Zie het onderzoeksverslag voor meer gedetailleerde uitsplitsingen van groepen van individuele bewerkers in de loop van de tijd en voor gegevens van andere talen.

Verder lezen

Diederik van Liere, Howie Fung. Editor Trends Study. Maart 2011.

Bongwon Suh, Gregorio Convertino, Ed H. Chi, Peter Pirolli. The Singularity is Not Near: Slowing Growth of Wikipedia. In Proc. of WikiSym 2009. Oktober 2009. Florida, USA

In november 2009 heeft WereSpielChequers een onderzoek gehouden op de Engelstalige Wikipedia waarbij ervaren Wikipedianen zich voordeden als nieuwkomers om het proces van verwijderen van artikelen te ervaren zoals gezien door de ogen van nieuwe gebruikers. Het experiment was controversieel, waarbij een criticus zei: “Ik denk niet dat er iemand is die serieus ontkent dat er een probleem is met de manier waarop nieuwkomers worden behandeld.”

In december 2009 publiceerde Mark Graham, een Research Fellow van het Oxford Internet Institute, een analyse van het geotagged bereik van de Engelstalige Wikipedia waaruit bleek dat bereik in Afrika en China extreem zwak was. Graham stelde vast dat “het duidelijk is dat het aantal onderwerpen waar we over kunnen schrijven nog lang niet uitgeput is.”

De Former Contributors Survey (een onderzoek onder voormalige bijdragers aan de projecten) die werd gepubliceerd in februari 2010, vond dat de helft van 1.200 vertrokken bewerkers zei dat ze gestopt waren met bewerken vanwege persoonlijke redenen. Ongeveer een kwart zei dat ze waren gestopt vanwege gemeenschapszaken, waaronder interacties met andere bewerkers die ze koppig, vooringenomen of pesterig vonden.

Shijualex heeft een statistische analyse gemaakt van de Wikipedia's in de talen van het Indische subcontinent over het jaar 2010. In zijn rapport constateert hij dat het aanmaken van artikelen in deze Wikipedia's minder is geworden en “meer anderstalige wikigemeenschappen zijn gaan focussen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.”

In februari 2011 publiceerde Sue Gardner een blog posting waarin commentaren van vrouwen over hun ervaringen als Wikipedia bewerkers werden verzameld, uit tientallen online discussies die ontstonden als gevolg van een New York Times artikel over een “gender gap” op Wikipedia.

Wikimedia Fellow Lennart Guldbrandsson en Head of Public Outreach Frank Schulenburg zijn een Account Creation Improvement Project begonnen met als doel om het aantal mensen te vergroten die een gebruikersaccount aanmaken en daadwerkelijk beginnen met bewerken.

Kaldari heeft een script genaamd Wikilove gemaakt – met het doel om “WikiLove” te bevorderen op Wikipedia, door het makkelijk te maken om online prijzen en cadeautjes op gebruikerspagina's te plaatsen. Installeer en gebruik het! :-)