May 2011 Update/bg

From Strategic Planning

 
Здравейте,

Аз съм Тин Чън, председател на Управителния борд на Фондация Уикимедия.

Преди два месеца Фондация Уикимедия публикува резултатите от нашето ново Проучване на тенденциите сред редакторите (можете да прочетете резултатите тук), което показа, че през последните няколко години става все по-трудно за хората да редактират проектите на Уикимедия. През изминалия месец Бордът проведе задълбочена дискусия и в резултат единодушно стигнахме до обръщението по-долу, с което ви молим да се присъедините към нас в усилията ни да помогнем на средата на проектите на Уикимедия да стане по-открита и благоприятна за сътрудничество.

Прочетете нашата резолюция и, моля, коментирайте я и споделете и вие своите виждания.

С най-добри пожелания и благодарност за участието ви в проектите на Уикимедия.

Тин Чън
Председател на Управителния борд на Фондация Уикимедия

Резолюция: Откритост

Ние от Борда на Фондация Уикимедия вярваме, че осигуряването на дългосрочна жизненоспособност на нашите проектни общности е от критично значение за изпълнението на нашата мисия. Проектите на Уикимедия се основават на културата на откритостта, съвместното участие и стремежа към качество, благодарение на които е създадено едно от най-значимите световни хранилища на човешкото познание. Ала докато читателите и поддръжници на Уикимедия по целия свят се увеличават, последните проучвания на тенденциите сред редакторите показва траен упадък по отношение присъединяването и задържането на нови редактори в общността.

Както е описано в нашия петгодишен стратегически план и както тези резултати подчертават, Уикимедия има нужда да привлече повече нови и разнообразни редактори, като същевременно задържи онези, които вече са натрупали опит. Стабилните общности от редактори са критично важна предпоставка за дългосрочното устойчиво развитие и качество както на текущите проекти, така и на движението като цяло.

За нас посрещането на това предизвикателство е въпрос от първостепенно значение. Обръщаме се с молба към всички допринасящи редактори да помислят по тези проблеми от ежедневието на проектите, в които допринасят. Подкрепяме Изпълнителния директор на Фондация Уикимедия, Сю Гарднър, която определя това като водещ приоритет за персонала, и й препоръчваме да увеличи дела от ресурсите на Фондация, насочени към справянето с този проблем посредством още по-интензивна комуникация с общността, повече усилия за общностно изграждане и технически подобрения. Подкрепяме също така и разработчиците, редакторите, общностите и локалните сдружения, които работят за това проектите ни да стават по-достъпни, по-гостоприемни и по-подкрепящи.

Решението на Борда е да даде тласък на тези усилия и сме отворени за конкретни предложения как може Фондацията да помогне. Приветстваме и насърчаваме нови идеи, които да помогнат постигането на целите ни за откритост и повече участие.

Настойчиво молим членовете на общността на Уикимедия да съдействат за откритостта и сътрудничеството по следните начини:

  • Като се отнасят към новите редактори с търпеливост, доброжелателство и уважение, давайки си сметка предзвикателствата, които срещат новите редактори и насърчавайки и други да се отнасят по същия начин;
  • Като подобряват средата за общуване в проектите, което се изразява в: опростяване на политиките и правилата; изработване на по-добри и приветливи политики и практики във връзка с шаблоните, предупрежденията и процедурите за изтриване;
  • Като подкрепят развитието и разнообразието от инструменти и екстри за подобряване използваемостта и достъпността на интерфейса;
  • Като повишават общностното разбиране за тези проблеми и подкрепят усилията в тази насока на отделните хора, групи и локални сдружения;
  • Като работят с колегите си за намаляване на напрежението и култивиране на по-приятелска и по-колаборативна среда на работа, което включва изразяването на повече благодарност и признание за чуждия труд; и
  • Като работят с колегите си за разработване на добри практики за отблъскване на разрушителни действия и враждебно отношение и за справяне с тормоза над потребители и троленето.

Бележки