May 2011 Update/sq

From Strategic Planning

 
Përshëndetje,

Un jam Ting Chen, Kryetari i Bordit të të Besuarve të Fondacionit Wikimedia.

Dy muaj më parë, Wikimedia Foundation publikoi rezultatet e tona të Studimit të prirjeve të redaktorëve (ju mund ta lexoni rezultatin këtu), i cili tregoi se gjatë disa viteve të fundit ajo është duke marrë gjithnjë e më e vështirë për njerëz redaktues në projektet e Wikimedias. Muajin e kaluar Bordi kishte një diskutim të gjatë në lidhje me këtë, dhe më pas ne ka miratuar njëzëri një deklaratë duke ju kërkuar që të bashkoheni me ne për të ndihmuar në projektet e Wikimedias që të bëhet më i hapur dhe bashkëpunues.

Ju lutem lexoni rezolutën tonë, dhe unë ju pyes edhe për të komentuar në atë dhe të ndani mendimet tuaja.

Urimet më të mira, dhe ju falenderoj që jeni të përfshirë në projektet Wikimedia.

Ting Chen
Kryetari i Bordit të të Besuarve të Fondacionit Wikimedia

Vendimi: Sinqeriteti

Ne, Bordi i të Besuarve të Fondacionit Wikimedia, besojmë se shendeti i vazhdueshëm i provjekteve tona të komuniteti është vendimtare për misionin tonë. Projektet e Wikimedias janë të themeluara në kulturën e çiltër, pjesmarrjes, dhe dhe kualiteti që është krijuar një prej depove më të mëdha të njohurive të njeriut. Por përderisa lexuesit e Wikimedia-s dhe mbështetësit rriten nëpër botë, studime e fundit pë redaktorët tregojnë një rënie të vazhdueshme në pjesëmarrjen dhe mbajtjen e redaktorëve të rinj.

As laid out in our five-year Strategic Plan, and emphasized by these findings, Wikimedia needs to attract and retain more new and diverse editors, and to retain our experienced editors. A stable editing community is critical to the long-term sustainability and quality of both our current Projects and our movement.

We consider meeting this challenge our top priority. We ask all contributors to think about these issues in your daily work on the Projects. We support the Executive Director in making this the top staff priority, and recommend she increase the allocation of Foundation resources towards addressing this problem, through community outreach, amplification of community efforts, and technical improvements. And we support the developers, editors, wikiprojects and Chapters that are working to make the projects more accessible, welcoming, and supportive.

The Board resolves to help move these efforts forward, and invites specific requests for Foundation assistance to do so. We welcome and encourage new ideas to help reach our goals of openness and broader participation.

We urge the Wikimedia community to promote openness and collaboration, by:

  • Treating new editors with patience, kindness, and respect; being aware of the challenges facing new editors, and reaching out to them; and encouraging others to do the same;
  • Improving communication on the projects; simplifying policy and instructions; and working with colleagues to improve and make friendlier policies and practices regarding templates, warnings, and deletion;
  • Supporting the development and rollout of features and tools that improve usability and accessibility;
  • Increasing community awareness of these issues and supporting outreach efforts of individuals, groups and Chapters;
  • Working with colleagues to reduce contention and promote a friendlier, more collaborative culture, including more thanking and affirmation; and encouraging best practices and community leaders; and
  • Working with colleagues to develop practices to discourage disruptive and hostile behavior, and repel trolls and stalkers.

Burimi