May 2011 Update/nl

From Strategic Planning

 
Hallo,

Ik ben Ting Chen, de voorzitter van het Board of Trustees van de Wikimedia Foundation.

Twee maanden geleden heeft de Wikimedia Foundation de resultaten van onze nieuwe Editor Trends Study gepubliceerd (u kunt de resultaten hier nalezen). Die lieten zien dat het de laatste jaren voor mensen steeds moeilijker is geworden om de projecten van Wikimedia te bewerken. Vorige maand heeft de Board uitgebreid hierover gediscussieerd, en na afloop is er unaniem besloten om een oproep te plaatsen waarin we uw hulp vragen om de openheid en de samenwerking in de Wikimedia-projecten te verbeteren.

Ik wil u vragen om ons besluit te lezen, hierop te reageren en uw gedachten te delen.

Vriendelijke groet en hartelijk bedankt voor het bijdragen aan de projecten van Wikimedia.

Ting Chen
Voorzitter van het Wikimedia Board of Trustees

Besluit: Openheid

Wij, het Board van de Wikimedia Foundation, geloven dat het cruciaal is voor het vervullen van ons doel dat de gemeenschappen rond onze projecten gezond blijven. De projecten van Wikimedia zijn gebaseerd op de cultuur van openheid, participatie en kwaliteit die een van de belangrijkste verzamelingen van de menselijke kennis heeft opgebouwd. Maar terwijl de lezers en donateurs van Wikimedia wereldwijd groeien, blijkt uit recente studies naar trends bij redacteuren een aanhoudende afname van deelname en behoud van nieuwe redacteuren.

Zoals neergelegd in ons vijfjaars strategisch plan en benadrukt door deze studieresultaten, heeft Wikimedia het nodig dat we meer nieuwe en verschillende redacteuren aantrekken en behouden, en onze ervaren redacteuren behouden. Een stabiele gemeenschap van mensen die bijdragen aan de Wikimedia-projecten is cruciaal voor de duurzaamheid op de lange termijn en de kwaliteit van zowel onze huidige projecten als onze beweging.

Wij beschouwen het aangaan van deze uitdaging als onze hoogste prioriteit. Wij vragen alle medewerkers stil te staan bij deze kwesties bij uw dagelijkse werk aan de projecten. Wij steunen de Executive Director in haar beslissing om hieraan de hoogste prioriteit te geven, en adviseren haar om een groter deel van de middelen van de Foundation in te zetten voor de aanpak van dit probleem, door handreikingen te geven aan de gemeenschap, het vergroten van inspanningen vanuit de gemeenschap en technologische verbeteringen. En wij steunen de ontwikkelaars, redacteuren, wikiprojecten en Chapters die eraan werken om de projecten toegankelijker, gastvrijer en ondersteunender te maken.

Het Board besluit om deze inspanningen vooruit te helpen en stelt zich open voor specifieke verzoeken om ondersteuning door de Foundation om dit te verwezenlijken. We verwelkomen nieuwe ideeën om onze doelen van openheid en bredere deelname te bereiken.

We verzoeken de Wikimedia-gemeenschap dringend om openheid en samenwerking te bevorderen, door:

  • Nieuwe redacteuren met geduld, vriendelijkheid en respect te behandelen; zich bewust te zijn van de uitdagingen waar nieuwe redacteuren voor staan, en hen te helpen die te overwinnen; en anderen aanmoedigen ditzelfde te doen;
  • De communicatie over de projecten te verbeteren; beleid en richtlijnen te vereenvoudigen; samen te werken met collega's om beleid en uitvoeringspraktijk omtrent sjablonen, waarschuwingen en verwijderingen vriendelijker te maken;
  • Het ontwikkelen en uitrollen te ondersteunen van mogelijkheden en gereedschappen die de bruikbaarheid en toegankelijkheid verbeteren;
  • Bewustzijn van deze kwesties in de gemeenschap te verbeteren, en inspanningen van individuen, groepen en Chapters op dit gebied te ondersteunen;
  • Met collega's eraan te werken dat er minder geruzied wordt en een vriendelijker, meer op samenwerking gerichte cultuur bevorderd wordt, met meer dankbetuiging en onderlinge bevestiging; aanbevolen werkmethoden en gemeenschapsleiders aan te moedigen; en
  • Met collega's eraan te werken om manieren te ontwikkelen om storend en vijandig gedrag te ontmoedigen, en trollen en stalkers af te stoten.

Referenties