May 2011 Update/he

From Strategic Planning

 

שלום,

שמי טִינְג צֶ׳ן ואני יושב־ראש חבר הנאמנים של קרן ויקימדיה.

לפני כחודשיים פרסמה קרן ויקימדיה את התוצאות של מחקר מגמות העורכים (אפשר לקרוא את תוצאותיו באנגלית כאן). המחקר הראה כי במהלך השנים האחרונות נעשתה העריכה במיזמי וויקיפדיה קשה יותר ויותר . בחודש האחרון חבר הנאמנים דן בכך ארוכות ולבסוף אישר פה אחד את ההצהרה שמבקשת מכם לעזור למיזמי ויקימדיה להיות פתוחים יותר ומלאים בשיתוף פעולה.

אנא קִראו את ההחלטה, ואני מבקש גם שתעירו עליה ותשתפו אותנו במחשבותיכם.

אני מאחל לכם כל טוב ומודה לכם על מעורבותכם במיזמי ויקימדיה.

טִינְג צֶ׳ן
יושב־ראש חבר הנאמנים של קרן ויקימדיההחלטה: פתיחות

אנחנו, חבר הנאמנים של ויקימדיה, מאמינים שהבריאות של הקהילות במיזמים שלנו חיונית לקיום המשימה שלנו. מיזמי ויקימדיה מיוסדים על תרבות של פתיחות, השתתפות ואיכות שיצרה את אחד המאגרים הגדולים של ידע אנושי. אולם בזמן שמספר האנשים שקוראים את ויקיפדיה ותומכים בה גדל בכל העולם, מחקרים אחרונים מראים ירידה קבועה בהשתתפות של עורכים ובהצטרפות של עורכים חדשים.

כפי שמפורט בתוכנית החומש האסטרטגית שלנו, ומודגש בממצאי המחקר, ויקימדיה צריכה למשוך ולשמר יותר עורכים חדשים ומגוּוָנים ולשמר את עורכינו המנוסים. קהילת עורכים יציבה חיונית לקיימות ולאיכות של מיזמינו הנוכחיים ושל תנועתנו.

מבחינתנו עמידה באתגר היא העדיפות העליונה שלנו. אנו מבקשים מכל התורמים לנו לחשוב על הנושאים האלו בעבודתם היום־יומית במיזמים. אנו תומכים במנכ״לית שלנו שהגדירה זאת כעדיפות עליונה לסֶגֶל שלנו וממליצים לה להגדיל את הקצאת משאבי הקרן לטיפול בבעיה הזאת, על־ידי יצירת קשר עם הקהילות, הגברת מאמצי הקהילות ושיפורים טכניים. ואנחנו תומכים במפתחים, בעורכים, במיזמי־ויקי ובעמותות ויקימדיה, שעובדים למען הפיכת המיזמים לנגישים, מסבירי־פנים ותומכים יותר.

חבר הנאמנים מחליט לעזור לקדם את המאמצים האלה ומזמין בקשות פרטניות לעזרה מהקרן בעניין הזה. אנו מקבלים בברכה ומעודדים רעיונות חדשים שעוזרים להשיג את מטרותינו של פתיחות והשתתפות רחבה יותר.

אנו מפצירים בקהילת ויקימדיה לקדם פתיחות ושיתוף פעולה על־ידי:

  • התייחסות אל עורכים חדשים בסבלנות, טוב־לב וכבוד; מודעות לאתגרים העומדים בפני עורכים חדשים ויצירת קשר אִתם; עידוד של אחרים לנהוג כן;
  • שיפור התקשורת במיזמים; פישוט כללי מדיניות והוראות; עבודה עם עמיתים כדי לשפר ולהפוך לידידותיים יותר את הכללים לשימוש בתבניות, אזהרות ומחיקות;
  • תמיכה בפיתוח והטמעה של יכולות וכלים שמשפרים את השמישות ואת הנגישות;
  • העלאת מודעות הקהילה לעניינים האלה ותמיכה במאמצי התקשורת של פרטים, קבוצות ועמותות.
  • עבודה עם עמיתים כדי להפחית את המתח ולקדם תרבות ידידותית ושיתופית יותר, שכוללת יותר אמירת תודה והכרה; ועידוד מנהגים טובים ומנהיגי קהילות; וכן
  • עבודה עם עמיתים כדי לפתח מנהגים לצמצום התנהגות מפריעה ועוינת ודחיית טרולים ורודפים.

הפניות