Call for participation/Appeal letter/vi

From Strategic Planning

: this text is ready for translation, but please do not distribute it yet.


Thật khó để tin rằng, chưa đầy một thập kỷ trước, Wikipedia còn chưa xuất hiện. Giờ đây, hàng tháng có 330 triệu người sử dụng Wikipedia, khiến nó trở thành nguồn tri thức trực tuyến được sử dụng thường xuyên nhất trên thế giới. Hàng trăm ngàn tình nguyện viên đã xây dựng và duy trì các dự án Wikimedia khác nhau trong tám năm qua.

Mặc dù đã có được nhiều thành tựu, chúng tôi vẫn còn xa mới đạt đến tầm nhìn của chúng tôi về một thế giới mà trong đó, mỗi người đều có thể tự do chia sẻ khối kiến thức chung của nhân loại. Làm sao chúng tôi có thể tiếp nối thành công để vượt qua thử thách phía trước? Chưa đầy một phần năm dân số thế giới được tiếp cận với Internet. Trong khi hiện nay có đến hàng trăm ngàn tình nguyên đóng góp vào các dự án Wikimedia, chúng tôi không hoàn toàn đại diện cho toàn bộ thế giới. Có nhiều sự lựa chọn ở phía trước khi chúng tôi nỗ lực xây dựng một phong trào trên toàn cầu để tạo dựng và chia sẻ kiến thức tự do.

Chúng tôi đang bắt đầu một tiến trình kéo dài một năm để hình thành một kế hoạch chiến lược dành cho phong trào Wikimedia. Cụ thể, chúng tôi đang cố gắng hiểu:

  • Chúng tôi đang ở vị trí nào?
  • Chúng tôi sẽ muốn ở đâu trong năm năm tới?
  • Làm sao chúng tôi có thể đi từ đây đến đó?

Hãy giúp chúng tôi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên. Khai thác chúng, phân tích chúng, ngẫm nghĩ xem chúng có ý nghĩa gì đối với tầm nhìn và giá trị của chúng ta. Dưới đây là năm cách bạn có thể giúp:

  • Gia nhập đội ngũ hành động. Chúng tôi đang tổ chức những đội ngũ hành động sẽ tìm hiểu các chủ đề khác nhau và đưa ra các khuyến cáo liên quan đến chúng. Hãy nộp đơn tham gia, hoặc tạo thành một nhóm riêng của bạn.
  • Cho chúng tôi biết bạn có thể giúp ra sao. Nếu bạn là một chuyên gia thuộc một trong các lĩnh vực mà chúng tôi đang quan tâm, tham gia cơ sở dữ liệu chuyên gia của chúng tôi. Nó sẽ cho phép những đội ngũ hành động và các tình nguyện viên khác có thể gửi câu hỏi cho bạn, và bạn có thể trả lời cho họ nếu bạn có thời gian.
  • Đề xuất ý tưởng. Hãy viết một đề xuất tại wiki chiến lược, và giúp tổ chức và cải thiện các đề xuất đã có ở đó. Đưa ý tưởng lên blog của bạn, trong danh sách gửi thư, và tại các mạng xã hội như Identi.ca, Twitter, và Facebook. Gắn thẻ cho những bài viết đó bằng #wikimedia hoặc đặt liên kết đến chúng tại wiki chiến lược để người khác thấy chúng.
  • Tổ chức đối thoại về chiến lược. Để tạo ra những kế hoạch tốt, chúng ta cần sự tham gia rộng rãi. Các đội ngũ hành động không có cách nào có thể nói chuyện với tất cả những người có ý tưởng về tương lai Wikimedia. Đây là nơi bạn có thể giúp: tự tổ chức những cuộc đối thoại về chiến lược, khi gặp mặt hoặc trên mạng, và đăng kết quả trên wiki chiến lược. Có những bản mẫu và công cụ để lưu trữ các buổi họp chiến lược strategy:tại Wiki chiến lược.
  • Giao lưu với chúng tôi. Gửi hồi đáp cho nhóm chiến lược. Kể với chúng tôi về ý tưởng, hy vọng, quan ngại, mục tiêu của bạn đối với các dự án. Hồi đáp tại wiki chiến lược, hoặc gửi thư đến strategywikimedia.org.

Nếu bạn không thể tham gia, sao bạn không nghĩ đến việc quyên góp để ủng hộ cho Wikipedia? Một số tiền có được sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình tri thức tự do toàn cầu. Chúng tôi cũng cần tình nguyện viên để đóng góp cho các dự án, cải thiện công nghệ của chúng tôi, và hỗ trợ công việc của chúng tôi theo các cách khác.

Thế kỷ này đã hoạch định cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để thay đổi nền văn minh, và để tạo ra cơ hội bình đẳng cho toàn nhân loại. Chúng tôi hy vọng bạn có thể tham gia với chúng tôi trong nỗ lực chia sẻ tri thức cho mọi người khắp hành tinh.

Trân trọng,
Michael Snow
Chủ tịch, Wikimedia Foundation
Jimmy Wales
Người sáng lập Wikipedia và Wikimedia Foundation


Email responder

Cảm ơn bạn đã gửi thư cho nhóm phát triển chiến lược của Wikimedia Foundation. Chúng tôi đã nhận được email của bạn và sẽ đọc nó sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với các cá nhân đã được lựa chọn trong đội ngũ hành động. Bạn cũng có thể thoải mái lập một đội ngũ hành động, dùng những thứ tại wiki chiến lược (http://strategy.wikimedia.org) để báo lại những tìm hiểu và khuyến nghị của bạn.

Gửi bạn lời chúc tốt đẹp nhất, và cảm ơn vì đã sẵn sàng giúp đỡ.

Trân trọng,

Sitenotice

  • Hãy giúp tạo dựng tương lai cho {{SITENAME}} và các dự án liên quan! <a href="http://URL">Đọc thư</a> của Michael Snow và Jimmy Wales.

Title

Đọc thư của Michael Snow và Jimmy Wales.