Call for participation/Appeal letter/sv

From Strategic Planning

Det är svårt att tro att Wikipedia inte existerade för mindre än ett årtionde sedan. Nu använder 330 miljoner människor Wikipedia varje månad vilket gör det till världens mest använda sökresurs online. Hundratusentals frivilliga har tillsammans byggt och underhållit olika Wikimediaprojekt under de senaste åtta åren.

Även om vi har lyckats med mycket så har vi långt kvar för att nå vår vision om en värld där varje enskild person fritt kan ta del av mänsklighetens samlade kunskaper. Hur kan vi bygga vidare på den framgång och övervinna de utmaningar som ligger framför oss? Mindre än en femtedel av världens befolkning har tillgång till Internet idag. Även om vi kan räkna antalet frivilliga i hundratusental så är de inte helt representativa för mångfalden i vår värld. Många val ligger framför oss i vårt arbete att bygga en världsomspännande rörelse för att skapa och dela den fria kunskapen.

Vi påbörjar nu en process på ett år för att utveckla en strategisk plan för Wikimediarörelsen. Specifikt så försöker vi förstå:

 • Var är vi nu?
 • Var vill vi vara om fem år?
 • Hur kommer vi härifrån och dit?

Hjälp till att hitta svar på dessa frågor. Utforska dem, analysera dem och reflektera vad de betyder för vår vision och vår värdegrund. Här är fem sätt som du kan hjälpa till på:

 • Gå med i en arbetsgrupp. Vi organiserar arbetsgrupper som kommer att undersöka olika ämnen och ta fram rekommendationer utifrån deras resultat. Ansök om att delta, eller skapa er egna specialgrupp.
 • Berätta hur du kan hjälpa till. Om du är expert på något av de ämnesområden som vi arbetar med, lägg till dig själv i expertdatabasen. Detta gör att arbetsgrupperna kan nå dig med frågor och du kan svara när du har tid.
 • Publicera dina idéer. Skriv ett förslag på strategiwikin och hjälp till att förbättra de förslag som redan finns där. Dela med dig av dina förslag på din blogg, på en e-postlista, eller på sociala nätverk som Identi.ca, Twitter och Facebook. Märk dina inlägg med #wikimedia och länka till dem på strategiwikin så att andra kan se dem.
 • Håll i ett samtal om strategi. För att kunna utveckla bra planer så behövs ett brett deltagande. Det finns inget sätt som gör att arbetsgrupperna kan prata med alla som har idéer om Wikimedias framtid. Det är här du kan hjälpa till: organisera samtal om strategi, online eller offline, och publicera resultaten på strategiwikin. Det finns mallar och verktyg för att organisera sådana samtal.
 • Prata med oss. Ge feedback till strategiteamet. Berätta för oss om dina idéer, dina förväntningar, dina farhågor och mål med projektet. Skriv feedback på strategiwikin eller skicka e-post direkt till strategywikimedia.org.

Om du inte kan delta direkt, skulle du istället kunna överväga att donera för att stödja detta viktiga projekt? En donation kommer direkt att stödja våra globala program för fri kunskap. Vi behöver också frivilliga som kan bidra till våra projekt, förbättra vår teknologi och stödja arbetet på andra sätt.

Det här århundradet har givit oss ett enastående tillfälle att förändra vår civilisation och skapa lika möjligheter för alla människor. Vi hoppas att du kan hjälpa oss i vårt arbete att dela kunskap med varje person på den här planeten.

Hälsningar,
Michael Snow
Ordförande, Wikimedia Foundation
Jimmy Wales
Grundare av Wikipedia och Wikimedia Foundation

Email responder

Tack för att du kontaktar Wikimedia Foundations grupp för strategisk utveckling. Ditt e-postmeddelande har tagits emot och kommer att läsas så snart som möjligt. Vi kommer snart att kontakta de som väljs ut för en arbetsgrupp. Du är välkommen att skapa en egen arbetsgrupp genom att använda material på strategiwikin (http://strategy.wikimedia.org) för att rapportera dina resultat och rekommendationer.

Lycka till och tack för att du vill hjälpa till!

Vänligen,

Sitenotice

 • Hjälp till att bygga framtiden för Strategic Planning och dess systerprojekt!
  <a href="http://volunteer.wikimedia.org">Läs ett brev</a> från Michael Snow och Jimmy Wales.

Title

Läs ett brev från Michael Snow och Jimmy Wales.